Приймальне відділення:+380 472 33 56 01

Поліклініка:+380 472 36 09 48

Приймальня гол.лікаря:+380 472 33 04 15

Адреса: Україна, м. Черкаси,

вул. Мечникова, 25

< Всі новини
21 листопада 2017

Обласна науково – практична конференція «Актуальні питання етіології, патогенезу, та лікування основних хвороб системи кровообігу»

Проблемі серцево-судинних захворювань,  пошуку нових методів  лікування пацієнтів з даною патологією була присвячена  обласна  науково – практична конференція  «Актуальні питання етіології, патогенезу, та лікування основних хвороб системи кровообігу», яка відбулася 9 листопада 2017р. у м. Черкаси.

         Організатором конференції виступив Черкаський обласний кардіологічний центр. В конференції взяли участь провідні фахівці «Інституту кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска», «Інституту геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», співробітники Черкаського обласного кардіологічного центру, терапевти, кардіологи, лікарі загальної практики сімейної медицини, ЕМД лікувально-профілактичних закладів області.

         Учасники конференції мали змогу ознайомитись з новими методами медикаментозного лікування хворих з артеріальною гіпертензією, хронічною серцевою недостатністю, рекомендаціями Європейської Асоціації кардіологів 2017р. з лікування  гострого інфаркту міокарду з підйомом сегменту ST та рекомендаціями Європейської асоціації  кардіологів та кардіо - торакальних хірургів з використання подвійної антитромбоцитарної терапії.

Учасники конференції прослухали наступні доповіді:

- Патофізіологічно обґрунтовані шляхи лікування пацієнтів з гострим коронарним синдромом

Жарінова Вікторія Юріївна – д.м.н., проф. ДУ «Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України» м.Київ

- Лікування пацієнта з АГ: в пошуках ефективного рішення

Давидова Ірина Володимирівна – к.м.н., доцент кафедри кардіології НМАПО ім.П.Л.Шупика м.Київ

- Суворе дотримання рекомендацій по лікуванню ХСН – запорука покращення прогнозу

Лисенко Ганна Федорівна – к.м.н., старший науковий співробітник відділу атеросклерозу і хронічної ішемічної хвороби серця ННЦ «Інститут кардіології ім. академіка М.Д.Стражеска»м.Київ

- Деескалація антитромбоцитарної терапії у пацієнтів, що перенесли гострий коронарний синдром

Шумаков Валентин Олександрович – засл.лікар України, д.м.н.,проф., керівник відділу інфаркту міокарда та відновлювального лікування ННЦ «Інститут кардіології ім. академіка М.Д.Стражеска» 

- Дігідропірідінові антагоністи кальцію в лікуванні пацієнтів з артеріальною гіпертензією групи високого ризику

Несукай Олена Геннадіївна - д.м.н., проф, головний науковий співробітник ГУ ННЦ «Інститут кардіології ім. академіка М.Д.Стражеска»

-  Концепція ведення пацієнтів з інфарктом міокарда і підйомом сегмента ST (STEMI)

Журба Світлана Василівна - головний лікар Черкаського обласного кардіологічного центру, обласний позаштатний кардіолог УОЗ Черкаської ОДА, заслужений лікар України

- Результати оцінки безпеки дабігатрана в реальній практиці: порівняння з іншими НОАК

Шандра Тетяна Леонідівна – заступник головного лікаря Черкаського обласного кардіологічного центру

- Хірургічне лікування ішемічної хвороби серця та її ускладнених форм

Журба Олег Олександрович - лікар-кардіохірург ЧОКЦ, головний позаштатний кардіохірург УОЗ Черкаської ОДА

- Місце B - блокаторів в монотерапії та комбінованому лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію

Андрєєва Галина Леонтієвна  - к.м.н., доцент