Приймальне відділення:+380 472 33 56 01

Поліклініка:+380 472 36 09 48

Приймальня гол.лікаря:+380 472 33 04 15

Адреса: Україна, м. Черкаси, вул. Мечникова, 25 (стаціонар)

Україна, м. Черкаси, вул. Менделєєва, 3 (поліклініка)

< Всі новини
19 листопада 2021

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

Об’єкт – Будівництво корпусу серцево-судинної хірургії КНП «Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради» за адресою вул. Мечникова, 25 в м. Черкаси.

Замовник – КПН «Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради».

Відповідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», дана планована діяльність не підпадає під категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, а тому не підлягає оцінці впливу на довкілля.

На підставі аналізу прийнятих в проекті природоохоронних заходів щодо впливу на компоненти навколишнього природного середовища (атмосферне повітря, водні та земельні ресурси, ґрунти, клімат і мікроклімат, рослинний і тваринний світ, ландшафт, соціальне, техногенне середовище) можна зробити висновок про те, що сукупний вплив планованої діяльності, як при будівництві, так і при подальшій експлуатації є екологічно допустимим.

Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень:

На всіх етапах проектованої діяльності проектні рішення будуть здійснюватись в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки.