Приймальне відділення:+380 472 33 56 01

Поліклініка:+380 472 36 09 48

Приймальня гол.лікаря:+380 472 33 04 15

Адреса: Україна, м. Черкаси,

вул. Мечникова, 25

Черкаський обласний кардіологічний центр

        Комунальне некомерційне підприємство «Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради» (ЧОКЦ) – головний заклад області, що забезпечує надання високоспеціалізованої кардіологічної та кардіохірургічної допомоги хворим із серцево-судинною патологією в Черкаській області та здійснює організаційно-методичне керівництво кардіологічної служби міст та районів.

        ЧОКЦ був створений 17.05.2004 року. У 2018 році заклад реорганізовано шляхом перетворення у Комунальне некомерційне підприємство «Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради». Очолює заклад з дня його заснування головний лікар Журба Світлана Василівна – Заслужений лікар України.

        Загальна кількість ліжок – 110 із них 80 кардіологічних та 30 кардіохірургічних.

         У 2020 році в кардіоцентрі отримали амбулаторно-поліклінічну допомогу 12355 хворих, проліковано стаціонарно 3241 хворих, виконано оперативних втручань на серці 1422, операцій на «відкритому» серці - 265, стентування коронарних артерій проведено 932 хворим, імплантовано штучних водіїв ритму 215 пацієнтам. Післяопераційна летальність склала 4,2%, при операціях на «відкритому» серці – 1,6%.

Структура закладу

- Відділення гострої коронарної недостатності та порушень ритму - 50 ліжок (в т.ч. 9 ліжок інтенсивної терапії);

- Відділення ішемічної хвороби серця та некоронарогенних захворювань міокарду – 30 ліжок;

- Відділення серцево-судинної хірургії - 30 ліжок;

- Відділення анестезіології та інтенсивної терапії для післяопераційних хворих – 6 ліжок;

- Відділення інтервенційної радіології;

- Операційне відділення;

- Діагностичне відділення;

- Відділення лікувальної фізкультури;

- Клініко-діагностична лабораторія;

- Лабораторія електрофізіологічних обстежень серця;

- Приймальне відділення;

- Диспансерно-поліклінічне відділення;

- Організаційно-методичний відділ;

- Фінансово-економічний відділ;

- Бухгалтерська служба;

- Адміністративно-господарська частина;

- Канцелярія.


     В штатному розкладі кардіоцентру 266 посад: 60,25 посади лікарів, 88,75 посад медичних сестер, 53,25 посад молодшого медичного персоналу.


     Серед атестованих лікарів 92% присвоєні вища та І категорії, серед  медичних сестер - 90%.


Кожні три роки  заклад проходить перевірку МОЗ на відповідність стандартам державної акредитації. З 2008 року Черкаський обласний кардіологічний центр акредитований МОЗ  України на вищу категорію. Останнє підтвердження вищої акредитаційної категорії обласний кардіологічний центр отримав 26.12.2017 року.

         29.08.2017 після проходження аудиту Черкаський обласний кардіологічний центр отримав Сертифікат системи управління якістю стосовно надання медичних послуг, включаючи стаціонарне та амбулаторне лікування, основні види медичної допомоги, діагностичні, лабораторні аналізи, діагностична візуалізація, реабілітація та превентивні програми в галузі охорони здоров'ята (код ДКПП 86.10.1) щодо відповідності ДСТУ ISO 9001:2015.

   


ВИТЯГ відомостей з бази даних Ліцензійного реєстру МОЗ України.pdf

РІШЕННЯ про реорганізацію Черкаського обласного кардиологічного центру.pdf

СТАТУТ Черкаського обласного кардиологічного центру.pdfНадання допомоги хворим з гострим інфарктом міокарда

         В області створена система по наданню медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом, що успішно функціонує і постійно удосконалюється.

         Черкаський обласний кардіологічний центр (ЧОКЦ) є основною складовою частиною системи регіональної реперфузійної мережі області, що об’єднує всі лікувальні заклади, які приймають участь у наданні невідкладної кардіологічної допомоги та робота якої скоординована відповідними чинними законодавчими актами та наказами управління охорони здоров’я Черкаської ОДА.

        Медична допомога хворим з інфарктом міокарда надається у відділеннях гострої коронарної недостатності та порушення ритму на 25 ліжок, в тому числі блоці інтенсивної терапії на 6 ліжок, відділенні інтервенційної радіології та відділенні кардіохірургії на 25 ліжок.

         В Черкаський обласний кардіоцентр транспортують хворих з усіх міст та районів області в перші 24 години від початку інфаркту міокарду, в радіусі 60-100км на первинні коронарні втручання, більше 100км – на вторинні коронарні втручання після проведеної тромболітичної терапії. 

         У відділенні інтервенційної радіології закладу працює 6 інтервенційних кардіологів і  кардіохірургів, 6 медичних операційних сестер, 4 лікарі-анестезіологи та 4 медичні сестри-анестезистки, які забезпечують роботу відділення цілодобово 7 днів на тиждень.

         Кількість оперативних втручань щорічно збільшується, так у 2018р. в ЧОКЦ було виконано 2200 ангіографічних досліджень, в т.ч. 1709 коронарографій. Стентувань та ангіопластик коронарних артерій проведено 780 хворим, що на 20% більше 2017 року, імплантовано стентів 957; 631 хворим з гострим коронарним синдромом (ГКС) проведені черезшкірні коронарні втручання, що складає 70% всіх первинних коронарних втручань, із них 422 хворим з елевацією сегменту ST/великовогнищевим інфарктом міокарду.

         Хворі з ГКС/ГІМ з елевацією сегменту ST в першу добу захворювання повністю забезпечені системами, розхідними матеріалами за рахунок державного бюджету.

         Показник перкутанних реперфузій в області протягом останніх трьох років суттєво перевищує середній національний рівень первинних ЧКВ на мільйон населення. У 2015р. Україна – 132, Черкаська область – 235, в 2016р. Україна – 190, Черкаська область – 289, в 2017р. Україна – 210, Черкаська область – 568.

         В закладі, завдяки наявності кардіохірургічного відділення на 25 ліжок, є можливість цілодобового проведення ургентних операцій аорто-коронарного шунтування в перші години інфаркту міокарду. Так, у 2018р. було виконано 33 оперативних втручання на відкритому серці, з них 9 екстрених та 24 ургентних аорто-коронарних шунтувань у хворих з інфарктом міокарду.

         У Всеукраїнському реєстрі перкутанних коронарних втручань  (ПКВ) за 2017 рік Черкаський кардіологічний центр зайняв 1 рангове місце в Україні посередній кількості первинних перкутанних втручань проведених в перші години гострого інфаркту міокарда на 1 млн. населення. При середній по Україні кількості 220 ПКВ на 100 тис. населення, в Черкаській області виконано 323 ПКВ.

       Використання високотехнологічних, сучасних методів лікування гострих форм ішемічної хвороби серця дало змогу зменшити  летальність хворих з гострими формами ішемічної хвороби серця. У 2018р. летальність в закладі при гострому коронарному синдромі склала 4,2%, летальність при гострому інфаркті міокарда – 4,7%, по Черкаській області показник летальності склав 8,9%, при середньому показнику летальності по Україні в 2017р. - 13,7%.

 


Інформація щодо наявності ліків придбаних за кошти державного та місцевих бюджетів станом на 1 жовтня 2021 р.

Торгівельна назва

Назва діючої речовини

Форма випуску та дозування

Джерело отримання

Наявна кількість

Термін придатності

Симдакс

Левосимендан

Флакон

Державний бюджет

7 шт

09.2022 р.

Актилізе

Альтеплаза

Флакон

Державний бюджет

34 шт

05.2022 р.

Памідол 370

Йопамідол

Флакон

Державний бюджет

2532 фл

11.2023 р.

Ультравіс 370

Йопромід

Флакон

Державний бюджет

5000 фл

11.2022 р.

Норадреналіну тартрат 4,0

норадреналін

Ампули

Державний бюджет

10 амп

31.05.2022

Брилінта

Тикагрелол

Таблетки

Державний бюджет

574 уп

11.2023 р.

Норадреналіну тартрат 8,0

норадреналін

Ампули

Державний  бюджет

10 амп

09.2022

Омніпак 50,0

Йогексол

Флакони

Державний бюджет

1400 фл

09.2023

Клексан 300

Еноксапарин

Флакони

Місцевий бюджет

187 фл

06.2022

Верапаміл

Верапаміл

Ампули

Місцевий бюджет

18 уп

10.2022 р.

Мезатон

Фенілефрин гідрохлорид

Ампули

Місцевий бюджет

13 уп

11.2022 р.

Клосарт 50 мг

Лосартан

Таблетки

Місцевий бюджет

93 уп

12.2022 р.

Актрапід

Інсулін людський

Ампули

Місцевий бюджет

6 уп

12.2021 р.

Строфантин

Строфантин

Ампули

Місцевий бюджет

18 уп

08.2022 р.

Ондансетрон

Ондансетрон

Ампули

Місцевий бюджет

150 уп

10.2022 р.

Метоклопрамід

Метоклопрамід

Ампули

Місцевий бюджет

145 уп

06.2024 р.

Гепарин

Гепарину натрію

Флакон

Місцевий бюджет

100 уп

08.2023 р.

Феррум лек

Комплекс заліза (ІІІ) гідроксид

Флакон

Місцевий бюджет

4 уп

02.2023 р.

Адреналін

Адреналіну татрат

Ампули

Місцевий бюджет

40 уп

11.2022 р.

Атропін

Атропіну сульфат

Ампули

Місцевий бюджет

13 уп

06.2023 р.

Ізо-мік

Ізосорбіду динітрат

Ампули

Місцевий бюджет

140 уп

10.2022 р.

Магнію сульфат

Магнію сульфат

Ампули

Місцевий бюджет

320 уп

10.2023 р.

Фуросемід

Фуросемід

Ампули

Місцевий бюджет

180 уп

12.2022 р.

Дофамін 4%

Дофаміну гідрохлорид

Ампули

Місцевий бюджет

125 уп

10.2022 р.

Диклофенак

Диклофенак

Ампули

Місцевий бюджет

8 уп

12.2022 р.

Дигоксин

Дигоксин

Ампули

Місцевий бюджет

23 уп

06.2023 р.

Беталок

Метопролол

Ампули

Місцевий бюджет

28 уп

05.2023 р.

Хлоргексидин 100,0

Хлоргексидин диглюконат

Флакони

Місцевий бюджет

10 уп

03.2023 р.

Дексаметазон

Дексаметазону натрію фосфат

Ампули

Місцевий бюджет

225 уп

09.2022 р.

Галоперидол

Галоперидол

Ампули

Місцевий бюджет

20 уп

07.2022 р.

Анальгін

Метамізол натрію

Таблетки

Місцевий бюджет

29 уп

09.2022 р.

Ізо – мік

Ізосорбіду динітрат

Таблетки

Місцевий бюджет

11 уп

11.2022 р.

Каптопрес

Каптоприл

Таблетка

Місцевий бюджет

40 уп

07.2022 р.

Парацетамол

Парацетамол

Таблетки

Місцевий бюджет

120 уп

12.2024 р.

Корвазан

Карведилол

Таблетки

Місцевий бюджет

31 уп

06.2022 р.

Таміфлю

Озельтамівір

Таблетки

Місцевий бюджет

26 уп

10.2025 р.

Спіронолактон

Спіронолактон

Таблетки

Місцевий бюджет

350 уп

08.2023 р.

Бісопролол 10 мг

Бісопролол

Таблетка

Місцевий бюджет

18 уп

11.2022 р.

Бісопролол 5 мг

Бісопролол

Таблетка

Місцевий бюджет

15уп

11.2022 р.

Еналаприл

Еналаприл

Таблетка

Місцевий бюджет

740 уп

05.2022 р.

Аміодарон

Аміодарон

Таблетка

Місцевий бюджет

240 уп

02.2022 р.

Медоциприн

Ципрофлоксацин

Таблетка

Місцевий бюджет

6 уп

03.2022 р.

Варфарин

Варфарин натрію клатрат

Таблетка

Місцевий бюджет

85 уп

01.2023 р.

Плавікс 300

Клопідогрель

Таблетка

Місцевий бюджет

360 уп

02.2023 р.

Ранітидин

Ранітидин

Таблетка

Місцевий бюджет

250 уп

10.2023 р.

Кларитроміцин

Кларитроміцин

Таблетка

Місцевий бюджет

45 уп

07.2022 р.

Лоратадин

Лоратадин

Таблетка

Місцевий бюджет

36 уп

03.2022 р.

Гідрохлортіазид

Гідрохлортіазид

Таблетка

Місцевий бюджет

22 уп

01.2023 р.

Флуконазол

Флуконазол

Капсула

Місцевий бюджет

80 уп

01.2022 р.

Лінезолідин

Лінезолід

Таблетки

Місцевий бюджет

4 уп

11.2022 р.

Моксифлоксацин

Моксифлоксацин

Таблетки

Місцевий бюджет

8 уп

04.2022 р.

Тромбонет 75 мг

Клопідогрель

Таблетки

Місцевий бюджет

38 уп

05.2023 р.

Діаглізид 60 мг

Гліклазид

Таблетки

Місцевий бюджет

26 уп

10.2022 р.

Ацекор кардіо 100 мг

Ацетилсаліцилова кислота

Таблетки

Місцевий бюджет

35 уп

10.2022 р.

Медаксон

Цефтріаксон

Флакон

Місцевий бюджет

1500 фл

03.2022 р.

Фуросемід

Фуросемід

Таблетки

Місцевий бюджет

70 уп

04.2022 р.

Коріол

Карведилол

Таблетки

Місцевий бюджет

11 уп

10.2024 р.

Вазиліп

Симвастатин

Таблетки

Місцевий бюджет

165 уп

09.2022 р.

Клофелін

Клонідин

Таблетки

Місцевий бюджет

9,5 уп

11.2022 р.

Налоксон

Налоксон

Ампули

Місцевий бюджет

10 уп

12.2022 р.

Нітрогліцерин

Гліцерину тринітра

Таблетки

Місцевий бюджет

5 уп

12.2022 р.

Ібупрофен

Ібупрофен

Таблетки

Місцевий бюджет

25 уп

04.2022 р.

Левофлоцин

Левофлоксацин

Флакон

Місцевий бюджет

50 фл

12.2022 р.

Лоперамід

Лоперамід

Таблетки

Місцевий бюджет

10 уп

02.2024 р.

Еуфілін

Теофілін

Ампули

Місцевий бюджет

30 уп

03.2023 р.

Дротаверин

Дротаверин

Ампули

Місцевий бюджет

20 уп

10.2023 р.

Алмірал

Диклофенак

Ампули

Місцевий бюджет

20 уп

02.2023 р.

Анальгін

Метамізол натрію

Ампули

Місцевий бюджет

140 уп

08.2023 р.

Глюкоза 40%

Глюкоза

Ампули

Місцевий бюджет

27 уп

08.2024 р.

Преднізолон

Преднізолон

Ампули

Місцевий бюджет

5 уп

12.2022 р.

Аміназин 2,5%

Аміназин

Ампули

Місцевий бюджет

7 уп

08.2022 р.

Гідрокортизону ацетат 2,5%

Гідрокортизон

Ампули

Місцевий бюджет

8 уп

11.2023 р.

Ніфедипін 10 мг

Ніфедипін

Таблетки

Місцевий бюджет

1 уп

08.2022 р.

Лідокаїн 2%

Лідокаїн

Ампули

Місцевий бюджет

410 уп

12.2022 р.

Омепразол – вокате

Омепразол

Флакон

Місцевий бюджет

290 фл

05.2023 р.

Цефотаксим

Цефотаксим

Флакон

Місцевий бюджет

565 фл

07.2022 р.

Омепразол

Омепразол

Капсули

Місцевий бюджет

180 уп

04.2022 р.

Цефтум

Цефтазидим

Флакон

Місцевий бюджет

141 фл.

06.2022 р.

Гекотон

Гідроксиетилкрохмаль

Флакон

Місцевий бюджет

4 фл

12.2022 р.

Маніт 150 мг/мл 200,0

Маніт

Флакон

Місцевий бюджет

60 фл

10.2022 р.

Глюкоза 5% - 200,0

Глюкоза

Флакон

Місцевий бюджет

813фл

11.2023 р.

Реополіглюкін

Декстран 40, натрію хлорид

Флакон

Місцевий бюджет

12 фл

07.2023 р.

Глюкоза 5% - 400,0

Глюкоза

Флакон

Місцевий бюджет

1095 фл

11.2023 р.

Інфулган 100,0

Парацетамол

Флакон

Місцевий бюджет

300 фл

11.2022 р.

Глюкоза 10% - 400,0

Глюкоза

Флакон

Місцевий бюджет

76 фл

09.2022 р.

Реосорбілакт

Лактат натрію

Флакон

Місцевий бюджет

260 фл

09.2022 р.

Натрію хлорид 400,0

Натрію хлорид

Флакон

Місцевий бюджет

84 фл

09.2022 р.

Натрію хлорид 200,0

Натрію хлорид

Флакон

Місцевий бюджет

2585 фл

02.2022 р.

Натрію гідрокарбонат 100,0

Натрію гідрокарбонат

Флакон

Місцевий бюджет

10 фл

07.2022 р.

Вугілля активоване

Вугілля активоване

таблетки

Місцевий бюдже

50 уп

10.2022 р.

Вентолін аерозоль

Сальбутамол

Флакон

Місцевий бюджет

11 шт

05.2023 р.

Вентолін небули

Сальбутамол

Небули

Місцевий бюджет

4 уп

08.2022 р.

Септил 70%

Септил

Флакон

Місцевий бюджет

900 фл

10.2022 р.

Алмірал

Диклофенак

Ампули

Місцевий бюджет

18 уп

10.2023 р.

Кальція глюконат

Кальція глюконат

Ампули

Місцевий бюджет

6 уп

04.2023 р.

Бренем

Меропенем

Флакон

Місцевий бюджет

60 фл

01.2022 р.

Аміодарон

Аміодарон

Таблетка

Місцевий бюджет

270 уп

01.2024 р.

Анаприлін

Пропранолол

Таблетка

Місцевий бюджет

1 уп

05.2022 р.

Верапаміл

Верапаміл

Таблетка

Місцевий бюджет

5 уп

09.2022 р.

Діаглізид

Гліклазид

Таблетка

Місцевий бюджет

28 уп

03.2022 р.

Клосарт

Лосартан

Таблетка

Місцевий бюджет

92 уп

03.2022 р.

Сангера

Транексамова кислота

Ампули

Місцевий бюджет

90 уп

05.2022 р.

Тромбонет

Клопідогрель

Таблетка

Місцевий бюджет

38 уп

01.2022 р.

Амікацину сульфат 250 мг 4,0

Амікацин

Ампули

Місцевий бюджет

100 амп

11.2022 р.

Кордарон 3,0

Аміодарон

Ампули

Місцевий бюджет

40 уп

12.2021 р.

Інформація щодо наявності медичних виробів придбаних за кошти державного та місцевих бюджетів станом на 1 жовтня 2021 р.

Найменування

Джерело отримання

Наявна кількість

Термін придатності

Клапан серця (чорнобильський фонд)

Державний бюджет

1 шт

07.2022 р.

Електрокардіостимулятор (чорнобильський фонд)

Місцевий бюджет

3 шт

12.2021 р.

Жорстке сідлове кільце

Місцевий бюджет

2 шт

10.2022 р.

Стент – система для хворих з гострим Q - інфарктом міокарда в перші 24 години захворювання

Державний бюджет

4450 шт

10.2022 р.

Коронарний балонний катетер для хворих з гострим Q - інфарктом міокарда в перші 24 години захворювання

Державний бюджет

1005 шт

09.2022 р.

Внутрішньоаортальний балонний катетер для контрапульсації

Державний бюджет

20 шт

02.2024 р.

Протез-коректор для клапана трикуспідального

Державний бюджет

120 шт

02.2022 р.

Комплект для КВГ для хворих з інфарктом міокарда

Державний бюджет

824 шт

03.2022 р.

Інтродюсер кардіологічний

Державний бюджет

266 шт

06.2022 р.

Електроди для епікардіальної постійної стимуляції зі стероїдним просякненням

Державний бюджет

10 шт

04.2022 р.

Клапан серцевий

Державний бюджет

200 шт

04.2023 р.

Електрокардіостимулятор однокамерний

Державний бюджет

5 шт

07.2022 р.

Електрокардіостимулятор двокамерний

Державний бюджет

55 шт

10.2022 р.

Електрокардіостимулятор однокамерний

Місцевий бюджет

9 шт

06.2022 р.

Кардіовертер – дефібрилятор

Державний бюджет

43 шт

11.2022 р.

Ресинхронізаційний ШВР

Державний бюджет

2 шт

10.2022 р.

Кільце для анулопластики мітрального клапана

Місцевий бюджет

119 шт

05.2023 р.

Опорне кільце для трикуспідальної анулопластики жорстке з розривом каркаса Rigid TR

Державний бюджет

81 шт

12.2023 р.

Протез-коректор мітрального клапана “Планкор-А”

Державний бюджет

68 шт

12.2022 р.

Опорне кільце для трикуспідальної анулопластики

Місцевий бюджет

1 шт

05.2023 р.

Опорне кільце для мітральної анулопластики

Місцевий бюджет

1 шт

05.2023 р.

Клапан серцевий механічний

Місцевий бюджет

15 шт

10.2022 р.

Жорстке сідлове кільце

Місцевий бюджет

3 шт

10.2022 р.

Інформація щодо наявності медичних виробів придбаних за кошти державного та місцевих бюджетів станом на 1 жовтня 2021 р.

Найменування

Джерело отримання

Наявна кількість

Термін придатності

Термометр

Місцевий бюджет

45 шт

11.2022 р.

Електрод для ЕКГ

Місцевий бюджет

5700 шт

07.2022 р.

Клейонка медична

Місцевий бюджет

148 м

11.2022 р.

Катетер Фолея

Місцевий бюджет

40 шт

10.2025 р.

Азопірамова проба

Місцевий бюджет

12 шт

11.2022 р.

Гігрометр

Місцевий бюджет

18 шт

09.2022 р.

Тонометр

Місцевий бюджет

10 шт

11.2023 р.

Медтест

Місцевий бюджет

15 шт

09.2022 р.

Система ПК

Місцевий бюджет

3245 шт

10.2022 р.

Трубка для п/к

Місцевий бюджет

29,4 кг

11.2023 р.

Канюля в/в зелена

Місцевий бюджет

1250 шт

09.2025 р.

Вакуумна пробірка

Місцевий бюджет

1600 шт

10.2022 р.

Пластир фіксуючий

Місцевий бюджет

150 шт

09.2022 р.

Голка атравматична

Місцевий бюджет

15 шт

06.2022 р.

Одноразова система з регулятором потоку

Місцевий бюджет

10 шт

10.2023 р.

Шприц одноразовий 50,0

Місцевий бюджет

100 шт

07.2022 р.

Подовжувач 150 см

Місцевий бюджет

280 шт

11.2022 р.

Шприц одноразовий 20,0

Місцевий бюджет

4369 шт

12.2025 р.

Шприц одноразовий 10,0

Місцевий бюджет

14637 шт

12.2025 р.

Шприц одноразовий 5,0

Місцевий бюджет

17288 шт

11.2022 р.

Шприц одноразовий 2,0

Місцевий бюджет

7500 шт

02.2025 р.

Накидка для відвідувачів

Місцевий бюджет

100 шт

09.2022 р.

Бахіли

Місцевий бюджет

30 шт

12.2021 р.

Канюля в/в рожева

Місцевий бюджет

1800 шт

12.2022 р.

Комплект для катетеризації 2-х ходовий

Місцевий бюджет

50 шт

04.2022 р.

Комплект для катетеризації 3-х ходовий

Місцевий бюджет

60 шт

04.2022 р.

Лезо до скальпеля №23

Місцевий бюджет

1000 шт

11.2025 р.

Бинт 5*10

Місцевий бюджет

10 шт

08.2023 р.

Шовний матеріал

Місцевий бюджет

36 шт

08.2022 р.

Маска медична на резинках

Місцевий бюджет

20 150 шт

06.2025 р.

Трубка ендотрахіальна

Місцевий бюджет

130 шт

06.2022 р.

Назальна канюля

Місцевий бюджет

180 шт

09.2022 р.

Маска киснева

Місцевий бюджет

230 шт

08.2022 р.

Повітроход

Місцевий бюджет

50 шт

07.2022 р.

Катетер аспіраційний

Місцевий бюджет

35 шт

05.2022 р.

Зонд

Місцевий бюджет

3100  шт

08.2022 р.

Рукавиці стерильні

Місцевий бюджет

3200 пар

08.2022 р.

Рукавички нітрилові

Місцевий бюджет

7642 пар

11.2022 р.

Рукавиці нестерильні латексні

Місцевий бюджет

950 пар

08.2022 р.

Вата нестерильна 100,0

Місцевий бюджет

2580 шт

11..2025 р.

Вата стерильна

Місцевий бюджет

10 уп

08.2022 р.

Марля 5*0,9 м

Місцевий бюджет

1490 уп

11.2022 р.

Бинт нестерильний 7*14

Місцевий бюджет

780шт

12.2024 р.

Бинт стерильний

Місцевий бюджет

756 шт

10.2022 р.

Тарифи на платні послуги

Тарифи на платні лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини, комунальним некомерційним підприємством „Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради“

http://kardiocenter.ck.ua/news/article/tarifi-na-platni-poslugi