Приймальне відділення:+380 472 33 56 01

Поліклініка:+380 472 36 09 48

Приймальня гол.лікаря:+380 472 33 04 15

Адреса: Україна, м. Черкаси, вул. Мечникова, 25 (стаціонар)

Україна, м. Черкаси, вул. Менделєєва, 3 (поліклініка)

Черкаський обласний кардіологічний центр

        Комунальне некомерційне підприємство "Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради" (КНП "ЧОКЦ Черкаської обласної ради") – головний заклад області, що забезпечує надання високоспеціалізованої кардіологічної та кардіохірургічної допомоги хворим із серцево-судинною патологією в Черкаській області та здійснює організаційно-методичне керівництво кардіологічної служби міст та районів області.

        ЧОКЦ був створений 17.05.2004 року. У 2018 році заклад реорганізовано шляхом перетворення у Комунальне некомерційне підприємство "Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради". Очолює заклад з дня його заснування головний лікар Журба Світлана Василівна – Заслужений лікар України.

        Заклад є учасником пілотного проекту по трансплантації серця, за минулий рік проведено 2 успішних трансплантації. У 2022 році Черкаський кардіоцентр продовжує співпрацю з МОЗ України та укладено договір на послуги по трансплантації.

         КНП "Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради" в своїй структурі має стаціонар на 110 ліжок, із яких 80 кардіологічного та 30 кардіохірургічного профілів, а також диспансерно-поліклінічне відділення на 70 відвідувань в день.

Склад установи:

1. Склад стаціонарних відділень:

- Відділення гострої коронарної недостатності та порушень ритму - 50 ліжок (в т.ч. 9 ліжок інтенсивної терапії);

- Відділення ішемічної хвороби серця та некоронарогенних захворювань міокарду – 30 ліжок;

- Відділення серцево-судинної хірургії – 30 ліжок;

- Відділення анестезіології та інтенсивної терапії для післяопераційних хворих – 6 ліжок (в загальній кількості ліжок).

2. Адміністративно-управлінська частина:

- Адміністрація;

- Планово-економічний відділ;

- Відділ кадрів;

- Організаційно-методичний відділ;

- Загально-лікарняний персонал;

- Канцелярія;

- Господарська частина.

3. Бухгалтерська служба.

4. Параклінічні відділення:

- Приймальне відділення;

- Діагностичне відділення;

- Операційне відділення;

- Відділення інтервенційної радіології;

- Лабораторія електрофізіологічних обстежень серця;

- Диспансерно-поліклінічне відділення;

- Клініко-діагностична лабораторія;

- Відділення лікувальної фізкультури;

- Відділ інфекційного контролю;

- Аптека.

     Диспансерно-поліклінічне відділення налічує реєстратуру, 4 кабінети прийому лікарів, кабінет функціональної діагностики, ультразвукових досліджень, маніпуляційний кабінет та інші.     

        В штатному розкладі кардіоцентру 261,0 посада: 57,75 посад лікарів, 102,0 посад медичних сестер, 49,5 посад молодшого медичного персоналу. Серед атестованих лікарів 63% присвоєні вища та І категорії, серед медичних сестер – 62%.


      

     З Національною службою здоров’я України укладено договір на 2023 рік про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій по 8-и пакетах медичних послуг:

- № 3 Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах;

- № 4 Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій;

- № 6 Медична допомога при гострому інфаркті міокарду;

- № 9 Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація в амбулаторних умовах;

- № 23 Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям;

- № 47 Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня;

- № 12 Езофагогастродуоденоскопія;

- № 50 Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів - інтернів.

     

      Щорічно в амбулаторно-поліклінічному відділені отримують консультативну допомогу майже 12 тис. хворих, стаціонарну медичну допомогу отримують більше 4,2 тис. хворих, виконується понад 1,6 тис. оперативних втручань на серці. 

      Кожні три роки  заклад проходить перевірку МОЗ на відповідність стандартам державної акредитації. З 2008 року Черкаський обласний кардіологічний центр акредитований МОЗ України на вищу категорію. 

      29.08.2017 після проходження аудиту Черкаський обласний кардіологічний центр отримав Сертифікат системи управління якістю стосовно надання медичних послуг, включаючи стаціонарне та амбулаторне лікування, основні види медичної допомоги, діагностичні, лабораторні аналізи, діагностична візуалізація, реабілітація та превентивні програми в галузі охорони здоров'я та (код ДКПП 86.10.1) щодо відповідності ДСТУ ISO 9001:2015.

 
ВИТЯГ відомостей з бази даних Ліцензійного реєстру МОЗ України.pdf

РІШЕННЯ про реорганізацію Черкаського обласного кардіологічного центру.pdf

СТАТУТ Черкаського обласного кардіологічного центру.pdf


     В закладі запроваджені та успішно виконуються всі види оперативних втручань на серці для дорослих:

- операції коронарного шунтування на працюючому серці та в умовах штучного кровообігу;

- протезування та реконструктивні операції на клапанах серця;

- резекції та пластики аневризм лівого шлуночка;

- хірургічне лікування інфекційного ендокардиту;

- видалення пухлин серця;

- мініінвазивні втручання, мініінвазивні втручання з використанням відеоторакоскопічної стійки;

- хірургічне лікування гострих розшаровуючих аневризм аорти;

- хірургічне лікування гіпертрофічної кардіоміопатії;

- хірургічне лікування аневризм аорти;

- черезшкірні коронарні втручання, стентування коронарних артерій;

- імплантація штучних водіїв риту та кардіовертерів-дефібриляторів;

- електрофізіологічні обстеження та абляції при тахіаритміях;

- трансплантації серця.


    У 2022 році загальна кількість хірургічних втручань склала 1619 (2021 р. – 1577), з післяопераційною летальністю 3,6%. 

    Загальна кількість операцій на "відкритому" серці у 2022 р. склала 343, із них ізольоване шунтування було виконано 179 хворим, аорто-коронарне шунтування при поєднаній патології – 64, клапанна хірургія – 71 випадок, 10 хворим виконано операції з приводу патології аорти. Протягом останніх років значно зросла кількість артеріальних шунтувань – сучасного методу, що збільшує термін використання шунтів у 2-5 рази (20-25 р.).

    Хворим з набутими вадами серця проводилося протезування механічними та біологічними клапанами серця, значній кількості хворих - 24%  була проведена пластика клапанів. Виконувались оперативні втручання на аорті при аневризмах, в тому числі при розшаровуючих аневризмах прооперовано 10 хворих, із них операцій Бентала – 4, 2 операції Робічека, 4 операції супракоронарне протезування висхідного відділу аорти з напівдугою. Трьом хворим з гіпертрофічною кардіоміопатією були виконані операції Феррацці, 11 пацієнтів були прооперовані з приводу інфекційного ендокардиту, 3 хворих з пухлинами серця. Активно продовжується впровадження новітніх мініінвазивних втручань, зокрема було проведено 11 операцій при патології клапанів із використанням відеоторакоскопічної установки. Переважна кількість аорто-коронарних шунтувань були виконані за методикою «на працюючому серці» - 175 оперативних втручань, що складає 98% від загальної кількості операцій. У 2022 році летальність при оперативних втручаннях на «відкритому» серці склала 3,2%.

    Загальна кількість операцій на клапанах склала 85 випадків.

    У 2021 році вперше в області 2 хворим виконана транскатетерна імплантація аортального клапана – TAVI.

    У відділенні інтервенційної радіології проводяться ангіографічні дослідження серця, в тому числі "золотий стандарт" – коронаровентрикулографія, ангіографія аорти, легеневих артерій, судин головного мозку, кінцівок та інше. Протягом 2022 року було виконано 1968 досліджень , в т.ч. 1784 коронарографій.

    Лікарі відділення освоїли та успішно виконують ендоваскулярні оперативні втручання. У 2022 р. стентувань та ангіопластик коронарних артерій проведено 970 хворим, імплантовано 1505 стентів.

    У відділенні працює 5 інтервенційних кардіологів і 2 кардіохірурги, 6 лікарів – анестезіологи, 5 медичних операційних сестер, 8 медичних сестер – анестезистки, що надають допомогу хворим 24 год. / 7 днів на тиждень.        КНП "Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради" надає допомогу хворим з гострим інфарктом міокарда усім жителям міст та районів області. Пацієнти з гострими інфарктами міокарда мають можливість отримати допомогу 24 години на добу 7 днів на тиждень.

        Протягом 2022 року в закладі надана медична допомога 1025 хворим з гострим коронарним синдромом / гострим інфарктом міокарду, із них у 944 випадках проведена корнаровентрикулографія, черезшкірних коронарних втручань – 768, в тому числі 820 хворим з гострим інфарктом міокарду, що складає 52% від усіх зареєстрованих гострих інфарктів міокарду по Черкаській області.

         В закладі, завдяки наявності кардіохіругічного відділення на 30 ліжок, є можливість цілодобового проведення ургентних операцій аорто-коронаного шунтування в перші години інфаркту міокарду. Так, у 2022 році виконано 68 ургентних аорто-коронарних шунтувань у хворих з інфарктом міокарду з післяопераційною летальністю – 2,8%.

        Усі хворі області з блокадами серця спрямовуються до кардіологічного центру, де їм проводяться імплантації штучних водіїв ритму. Хворим з ризиком раптової смерті імплантуються кардіовертери-дефібрилятори. У 2022 році у відділенні електрофізіологічних досліджень серця проведено імплантацій штучних водіїв ритму 262 хворим, із них 122 хворим в ургентному порядку, проведено 35 електрофізіологічних досліджень серця з катетерним лікуванням тахіаритмій.

        

Інформація щодо укладення договорів з МОЗ України про медичне обслуговування населення з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів

     На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 року № 707 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів» (зі змінами) (далі – Пілотний проект), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 року № 1083 «Про затвердження переліку послуг та тарифів на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, які надаються учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів» (зі змінами) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07 липня 2021 р. № 698), 29.07.2021 р. був укладений  Договір № 99 з Міністерством охорони здоров’я про медичне обслуговування населення з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.

     Згідно з цим Договором, Заклад, для реалізації Пілотного проекту, здійснив за рахунок коштів державного бюджету медичне обслуговування населення шляхом проведення у 2021 році 2-х трансплантації серця.

       Наступний договір № 213 був укладений 08.12.2021 р, за яким була здійснена одна трансплантація серця.

       У 2022 році з МОЗ України укладено новий договір на проведення трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів № 65 від 30.05.2022 р.

       Всього в закладі проведено три трансплантації серця, органи прижились у двох випадках.


ЗВІТ про надання послуг з медичного обслуговування населення з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів

1. Акт від 20.08.2021 р на проведення 1 послуги з трансплантації серця до Договору № 99 від 29.07.2021

2. Акт від 23.12.2021 р на проведення 1 послуги з трансплантації серця до Договору № 213 від 08.12.2021

3. Акт від 03.06.2022 р на проведення 1 послуги з трансплантації серця до Договору № 213 від 08.12.2021

      У Всеукраїнському реєстрі перкутанних коронарних втручань протягом 10 останніх років Черкаський кардіологічний центр займає перші місця в Україні по проведенню стентувань при гострому інфаркті міокарду.

      За даним Асоціації серцево-судинних хірургів України у 2022 році Черкаський обласний кардіологічний центр обійняв ІІІ-є рангове місце по по хірургічному лікуванню інфекційного ендокардиту, ІІІ-є – по хірургічному лікуванню ішемічної хвороби серця, IV-е – по по кількості проведених стентувань коронарних артерій серед 37 центрів та науково-дослідних інститутів України.

      На сьогодні КНП "Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради" є одним з найбільш фінансово успішних закладів охорони здоров’я регіону та забезпечує якісне надання медичних послуг за програмою медичних гарантій.Інформація щодо наявності ліків придбаних за кошти державного та місцевих бюджетів станом на 01.09.2023 р.

Торгівельна назва

Назва діючої речовини

Форма випуску та дозування

Джерело отримання

Наявна кількість

Термін придатності

Памідол 370 50,0

Йопамідол

Флакон

Державний бюджет

626 фл

08.2025 р.

Ультравіс 370

Йопромід

Флакон

Державний бюджет

7 124 фл

07.2025 р.

Добутел 5,0

Добутамін

Флакони

Державний бюджет

908 фл

07.2024 р.

Еноксапарин

Еноксапарин

флакони

Державний бюджет

1113 фл

01.07.2025 р.

Фленокс

Еноксапарин

Шприци

Державний      бюджет

11 388 шпр

08.2024 р.

Беталок

Метопролол

Ампули

Державний бюджет

525 амп

10.2025 р.

Силденафіл Зентіва

Силденафіл

Таблетки

Державний бюджет

5400 таб

08.2024 р.

Реваціо

Силденафіл

Таблетки

Державний бюджет

9 уп

02.2024 р.

Н-ЕПІ

Норадреналін

Таблетки

Державний бюджет

285 амп

07.2024 р.

Вентавіс

Ілопрост

Ампули

Державний бюджет

110 уп

04.2025 р.

Атропін

Атропіна сульфат

Ампули

Державний бюджет

5 уп

01.2025 р.

Верапаміл

Верапаміл

Ампули

Місцевий бюджет

6 уп

10.2024 р.

Мезатон

Фенілефрин гідрохлорид

Ампули

Місцевий бюджет

20 уп

12.2025 р.

Гепарин

Гепарину натрію

Флакон

Місцевий бюджет

70 уп

05.2024 р.

Адреналін

Адреналіну татрат

Ампули

Місцевий бюджет

20 уп

08.2025 р.

Атропін

Атропіну сульфат

Ампули

Місцевий бюджет

15 уп

04.2025 р.

Ізо-мік

Ізосорбіду динітрат

Ампули

Місцевий бюджет

90 уп

09.2025 р.

Магнію сульфат

Магнію сульфат

Ампули

Місцевий бюджет

90 уп

11.2026 р.

Фуросемід

Фуросемід

Ампули

Місцевий бюджет

80 уп

10.2024 р.

Дофамін 4%

Дофаміну гідрохлорид

Ампули

Місцевий бюджет

45 уп

12.2026 р.

Диклофенак

Диклофенак

Ампули

Місцевий бюджет

4 уп

12.2023 р.

Дигоксин

Дигоксин

Ампули

Місцевий бюджет

7 уп

06.2024 р.

Беталок

Метопролол

Ампули

Місцевий бюджет

10 уп

10.2025 р.

Хлоргексидин 100,0

Хлоргексидин диглюконат

Флакони

Місцевий бюджет

40 уп

11.2024 р.

Дексаметазон

Дексаметазону натрію фосфат

Ампули

Місцевий бюджет

20 уп

09.2024 р.

Галоперидол

Галоперидол

Ампули

Місцевий бюджет

15 уп

04.2025 р.

Анальгін

Метамізол натрію

Таблетки

Місцевий бюджет

3 уп

09.2024 р.

Парацетамол

Парацетамол

Таблетки

Місцевий бюджет

70 уп

12.2024 р.

Таміфлю

Озельтамівір

Таблетки

Місцевий бюджет

5 уп

10.2025 р.

Спіронолактон

Спіронолактон

Таблетки

Місцевий бюджет

80 уп

12.2024 р.

Бісопролол 5 мг

Бісопролол

Таблетка

Місцевий бюджет

70 уп

08.2026 р.

Еналаприл

Еналаприл

Таблетка

Місцевий бюджет

90 уп

11.2024 р.

Аміодарон

Аміодарон

Таблетка

Місцевий бюджет

110 уп

10.2024 р.

Медоциприн

Ципрофлоксацин

Таблетка

Місцевий бюджет

12 уп

03.2024 р.

Варфарин

Варфарин натрію клатрат

Таблетка

Місцевий бюджет

40 уп

10.2025 р.

Плавікс 300

Клопідогрель

Таблетка

Місцевий бюджет

10 уп

05.2025 р.

Ранітидин

Ранітидин

Таблетка

Місцевий бюджет

70 уп

10.2024 р.

Лоратадин

Лоратадин

Таблетка

Місцевий бюджет

7 уп

03.2024 р.

Гідрохлортіазид

Гідрохлортіазид

Таблетка

Місцевий бюджет

3 уп

12.2023 р.

Ацекор кардіо 100 мг

Ацетилсаліцилова кислота

Таблетки

Місцевий бюджет

50 уп

08.2025 р.

Фуросемід

Фуросемід

Таблетки

Місцевий бюджет

15 уп

05.2025 р.

Левофлоцин

Левофлоксацин

Флакон

Місцевий бюджет

150 фл

08.2025 р.

Лоперамід

Лоперамід

Таблетки

Місцевий бюджет

5 уп

02.2024 р.

Еуфілін

Теофілін

Ампули

Місцевий бюджет

45 уп

10.2025 р.

Дротаверин

Дротаверин

Ампули

Місцевий бюджет

20 уп

04.2026 р.

Анальгін

Метамізол натрію

Ампули

Місцевий бюджет

35 уп

08.2024 р.

Глюкоза 40%

Глюкоза

Ампули

Місцевий бюджет

45 уп

07.2025 р.

Преднізолон

Преднізолон

Ампули

Місцевий бюджет

1 уп

10.2023 р.

Гідрокортизону ацетат 2,5%

Гідрокортизон

Ампули

Місцевий бюджет

1 уп

11.2023 р.

Лідокаїн 2%

Лідокаїн

Ампули

Місцевий бюджет

60 уп

10.2024 р.

Омепразол – вокате

Омепразол

Флакон

Місцевий бюджет

120 фл

05.2025 р.

Цефотаксим

Цефотаксим

Флакон

Місцевий бюджет

40 фл

05.2025 р.

Омепразол

Омепразол

Капсули

Місцевий бюджет

70 уп

09.2024 р.

Гекотон

Гідроксиетилкрохмаль

Флакон

Місцевий бюджет

100 фл

04.2024 р.

Маніт 150 мг/мл 200,0

Маніт

Флакон

Місцевий бюджет

28 фл

04.2024 р.

Глюкоза 5% - 200,0

Глюкоза

Флакон

Місцевий бюджет

340 фл

10.2024 р.

Глюкоза 5% - 400,0

Глюкоза

Флакон

Місцевий бюджет

320 фл

10.2024 р.

Інфулган 100,0

Парацетамол

Флакон

Місцевий бюджет

2 фл

10.2023 р.

Глюкоза 10% - 400,0

Глюкоза

Флакон

Місцевий бюджет

250 фл

07.2024 р.

Натрію хлорид 200,0

Натрію хлорид

Флакон

Місцевий бюджет

1400 фл

08.2025 р.

Натрію гідрокарбонат 200,0

Натрію гідрокарбонат

Флакон

Місцевий бюджет

100 фл

07.2024 р.

Вентолін

Сальбутамол

Флакон

Місцевий бюджет

2 уп

06.2024 р.

Септил 70%

Септил

Флакон

Місцевий бюджет

900 фл

10.2026 р.

Кальція глюконат

Кальція глюконат

Ампули

Місцевий бюджет

10 уп

07.2025 р.

Аміодарон

Аміодарон

Таблетка

Місцевий бюджет

80 уп

03.2025 р.

Анаприлін

Пропранолол

Таблетка

Місцевий бюджет

1 уп

05.2024 р.

Інформація щодо наявності медичних виробів придбаних за кошти державного та місцевих бюджетів станом на 01.09.2023 р.

Найменування

Джерело отримання

Наявна кількість

Термін придатності

Клапан серця (чорнобильський фонд)

Державний бюджет

1 шт

07.2024 р.

Жорстке сідлове кільце

Місцевий бюджет

1 шт

09.2025 р.

Стент – система для хворих з гострим Q – інфарктом міокарда в перші 24 години захворювання

Державний бюджет

600 шт

02.2024 р.

Коронарний балонний катетер для хворих з гострим Q – інфарктом міокарда в перші 24 години захворювання

Державний бюджет

850 шт

12.2024 р.

Провідниковий катетер Лаунчер

Державний бюджет

226 шт

12.2024 р.

Внутрішньоаортальний балонний катетер для контрапульсації

Державний бюджет

6 шт

02.2024 р.

Протез-коректор для клапана трикуспідального

Державний бюджет

50 шт

02.2025 р.

Комплект для КВГ для хворих з інфарктом міокарда

Державний бюджет

900 шт

01.2026 р.

Інтродюсер кардіологічний

Державний бюджет

16 шт

09.2024 р.

Клапан серцевий

Державний бюджет

122 шт

04.2026 р.

Оклюдер для закриття м/п перегородки

Державний бюджет

4 шт

07.2024 р.

Оклюдер для закриття артеріального протоку

Державний бюджет

1 шт

10.2023 р.

Система кардіостимуляції однокамерна

Державний бюджет

51 шт

05.2024 р.

Кардіовертер-дефібрілятор двокамерний

Державний бюджет

4 шт

02.2024 р.

Система кардіостимуляції двокамерна

Державний бюджет

140 шт

03.2024 р.

Ресинхронізаційний ШВР

Державний бюджет

13 шт

04.2024 р.

Кільце для анулопластики мітрального клапана

Державний бюджет

109 шт

10.2027 р.

Опорне кільце для трикуспідальної анулопластики жорстке з розривом каркаса Rigid

Державний бюджет

62 шт

12.2024 р.

Опорне кільце для трикуспідальної анулопластики

Місцевий бюджет

1 шт

05.2025 р.

Клапан серцевий механічний

Місцевий бюджет

12 шт

05.2024 р.

Атравматичний шовний матеріал (з двошаровим силіконовим покриттям)

Державний бюджет

320 шт

01.2027 р.

Аспіраційний катетер

Державний бюджет

10 шт

10.2024 р.

Патч з бичачого перикарду 11Х9 см

Державний бюджет

2 шт

09.2024 р.

Протез судини тканий прямий

Державний бюджет

55 шт

09.2025 р.

Спіральна система для усунення відкритої а/п

Державний бюджет

5 шт

06.2024 р.

Кліпси лігуючі титанові

Державний бюджет

920 шт

11.2025 р.

Коронарний провідник ПроВіа

Державний бюджет

15 шт

07.2025 р.

Оксигенатор для дорослих

Державний бюджет

152 шт

01.2026 р.

Катетер Сван-Ганса (без термодиляційного датчика)

Державний бюджет

30 шт

10.2024 р.

Катетр Сван-Ганса (з термодиляційним датчиком)

Державний бюджет

77 шт

09.2024 р.

Інформація щодо наявності медичних виробів придбаних за кошти державного та місцевих бюджетів станом на 01.09.2023 р.

Найменування

Джерело отримання

Наявна кількість

Термін придатності

Термометр

Місцевий бюджет

30 шт

12.2024 р.

Електрод для ЕКГ

Місцевий бюджет

900 шт

05.2025 р.

Клейонка медична

Місцевий бюджет

30 м

08.2024 р.

Азопірамова проба

Місцевий бюджет

10 шт

03.2025 р.

Гігрометр

Місцевий бюджет

8 шт

09.2025 р.

Тонометр

Місцевий бюджет

7 шт

10.2024 р.

Медтест

Місцевий бюджет

12 шт

08.2024 р.

Система ПК

Місцевий бюджет

1700 шт

10.2025 р.

Трубка для п/к

Місцевий бюджет

40,5 кг

10.2024 р.

Канюля в/в зелена

Місцевий бюджет

450 шт

09.2025 р.

Пластир фіксуючий

Місцевий бюджет

200 шт

02.2025 р.

Одноразова система з регулятором потоку

Місцевий бюджет

15 шт

12.2024 р.

Шприц одноразовий 50,0

Місцевий бюджет

230 шт

04.2024 р.

Шприц одноразовий 20,0

Місцевий бюджет

4500 шт

11.2026 р.

Шприц одноразовий 5,0

Місцевий бюджет

6000 шт

10.2026 р.

Шприц одноразовий 2,0

Місцевий бюджет

3500 шт

04.2026 р.

Канюля в/в рожева

Місцевий бюджет

1100 шт

05.2024 р.

Комплект для катетеризації 2-х ходовий

Місцевий бюджет

125 шт

02.2025 р.

Комплект для катетеризації 3-х ходовий

Місцевий бюджет

130 шт

03.2025 р.

Лезо до скальпеля №23

Місцевий бюджет

160 шт

11.2025 р.

Маска медична на резинках

Місцевий бюджет

3 500 шт

06.2025 р.

Трубка ендотрахіальна

Місцевий бюджет

120 шт

06.2025 р.

Катетер аспіраційний

Місцевий бюджет

20 шт

06.2025 р.

Зонд

Місцевий бюджет

800  шт

06.2024 р.

Рукавиці стерильні

Місцевий бюджет

6000 пар

07.2025 р.

Рукавички нітрилові

Місцевий бюджет

9 000 пар

05.2026 р.

Рукавиці нестерильні латексні

Місцевий бюджет

4000 пар

10.2026 р.

Вата нестерильна 100,0

Місцевий бюджет

960 шт

11.2025 р.

Марля 5*0,9 м

Місцевий бюджет

900 уп

11.2026 р.

Бинт нестерильний 7*14

Місцевий бюджет

600 шт

10.2026 р.

Бинт стерильний

Місцевий бюджет

500 шт

10.2024 р.

Тарифи на платні послуги

      Тарифи на платні лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини, комунальним некомерційним підприємством „Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради“

http://kardiocenter.ck.ua/news/article/tarifi-na-platni-poslugi