Приймальне відділення:+380 472 33 56 01

Поліклініка:+380 472 36 09 48

Приймальня гол.лікаря:+380 472 33 04 15

Адреса: Україна, м. Черкаси,

вул. Мечникова, 25

Черкаський обласний кардіологічний центр

        Черкаський обласний кардіологічний центр (ЧОКЦ) – головний заклад області, що забезпечує надання високоспеціалізованої кардіологічної та кардіохірургічної допомоги хворим із серцево-судинною патологією в Черкаській області та здійснює організаційно-методичне керівництво кардіологічної служби міст та районів.

        ЧОКЦ був створений 17.05.2004 року. Очолює заклад з дня його заснування головний лікар Журба Світлана Василівна – Заслужений лікар України.

        Загальна кількість ліжок – 110 із них 85 кардіологічних та 25 кардіохірургічних.

         У 2018 році в кардіоцентрі отримали амбулаторно-поліклінічну допомогу 22414 хворих, проліковано стаціонарно 4775 хворих, виконано оперативних втручань на серці 1333, операцій на «відкритому» серці - 335, стентування коронарних артерій проведено 743 хворим, імплантовано штучних водіїв ритму 213 пацієнтам. Післяопераційна летальність склала 1,7%, при операціях на «відкритому» серці – 0,6%.

Структура закладу

- Відділення гострої коронарної недостатності та порушень ритму - 25 ліжок (в т.ч. 6 ліжок інтенсивної терапії)

- Відділення хронічної ішемічної хвороби серця – 35 ліжок

- Відділення гіпертонічної хвороби – 25 ліжок

- Відділення кардіохірургії - 25 ліжок (в т.ч. - 5 ліжок відділення інтервенційної радіології)

- Відділення анестезіології та інтенсивної терапії – 6 ліжок (в числі кардіохірургічного відділення)

- Відділення лікувальної фізкультури

- Відділення функціональної та ультразвукової діагностики

- Клініко-діагностична лабораторія

- Лабораторія електрофізіологічних обстежень серця з рентгенопераційною

- Диспансерно-поліклінічне відділення

- Загальнолікарняне відділення

- Адміністративно-господарський відділ

- Приймальне відділення.


В кардіоцентрі працюють 223 осіб: 44 лікарі, 95 – молодших медичних працівників. Серед лікарів 91% атестовані на  вищу та І категорії, серед молодшого медичного персоналу – 85%.

Кожні три роки  заклад проходить перевірку МОЗ на відповідність стандартам державної акредитації. З 2008 року Черкаський обласний кардіологічний центр акредитований МОЗ  України на вищу категорію. Останнє підтвердження вищої акредитаційної категорії обласний кардіологічний центр отримав 26.12.2017 року.

         29.08.2017 після проходження аудиту Черкаський обласний кардіологічний центр отримав Сертифікат системи управління якістю стосовно надання медичних послуг, включаючи стаціонарне та амбулаторне лікування, основні види медичної допомоги, діагностичні, лабораторні аналізи, діагностична візуалізація, реабілітація та превентивні програми в галузі охорони здоров'ята (код ДКПП 86.10.1) щодо відповідності ДСТУ ISO 9001:2015.

 


Надання допомоги хворим з гострим інфарктом міокарда

         В області створена система по наданню медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом, що успішно функціонує і постійно удосконалюється.

         Черкаський обласний кардіологічний центр (ЧОКЦ) є основною складовою частиною системи регіональної реперфузійної мережі області, що об’єднує всі лікувальні заклади, які приймають участь у наданні невідкладної кардіологічної допомоги та робота якої скоординована відповідними чинними законодавчими актами та наказами управління охорони здоров’я Черкаської ОДА.

        Медична допомога хворим з інфарктом міокарда надається у відділеннях гострої коронарної недостатності та порушення ритму на 25 ліжок, в тому числі блоці інтенсивної терапії на 6 ліжок, відділенні інтервенційної радіології та відділенні кардіохірургії на 25 ліжок.

         В Черкаський обласний кардіоцентр транспортують хворих з усіх міст та районів області в перші 24 години від початку інфаркту міокарду, в радіусі 60-100км на первинні коронарні втручання, більше 100км – на вторинні коронарні втручання після проведеної тромболітичної терапії. 

         У відділенні інтервенційної радіології закладу працює 6 інтервенційних кардіологів і  кардіохірургів, 6 медичних операційних сестер, 4 лікарі-анестезіологи та 4 медичні сестри-анестезистки, які забезпечують роботу відділення цілодобово 7 днів на тиждень.

         Кількість оперативних втручань щорічно збільшується, так у 2018р. в ЧОКЦ було виконано 2200 ангіографічних досліджень, в т.ч. 1709 коронарографій. Стентувань та ангіопластик коронарних артерій проведено 780 хворим, що на 20% більше 2017 року, імплантовано стентів 957; 631 хворим з гострим коронарним синдромом (ГКС) проведені черезшкірні коронарні втручання, що складає 70% всіх первинних коронарних втручань, із них 422 хворим з елевацією сегменту ST/великовогнищевим інфарктом міокарду.

         Хворі з ГКС/ГІМ з елевацією сегменту ST в першу добу захворювання повністю забезпечені системами, розхідними матеріалами за рахунок державного бюджету.

         Показник перкутанних реперфузій в області протягом останніх трьох років суттєво перевищує середній національний рівень первинних ЧКВ на мільйон населення. У 2015р. Україна – 132, Черкаська область – 235, в 2016р. Україна – 190, Черкаська область – 289, в 2017р. Україна – 210, Черкаська область – 568.

         В закладі, завдяки наявності кардіохірургічного відділення на 25 ліжок, є можливість цілодобового проведення ургентних операцій аорто-коронарного шунтування в перші години інфаркту міокарду. Так, у 2018р. було виконано 33 оперативних втручання на відкритому серці, з них 9 екстрених та 24 ургентних аорто-коронарних шунтувань у хворих з інфарктом міокарду.

         У Всеукраїнському реєстрі перкутанних коронарних втручань  (ПКВ) за 2017 рік Черкаський кардіологічний центр зайняв 1 рангове місце в Україні посередній кількості первинних перкутанних втручань проведених в перші години гострого інфаркту міокарда на 1 млн. населення. При середній по Україні кількості 220 ПКВ на 100 тис. населення, в Черкаській області виконано 323 ПКВ.

       Використання високотехнологічних, сучасних методів лікування гострих форм ішемічної хвороби серця дало змогу зменшити  летальність хворих з гострими формами ішемічної хвороби серця. У 2018р. летальність в закладі при гострому коронарному синдромі склала 4,2%, летальність при гострому інфаркті міокарда – 4,7%, по Черкаській області показник летальності склав 8,9%, при середньому показнику летальності по Україні в 2017р. - 13,7%.

 


Інформація щодо наявності ліків придбаних за кошти державного та місцевих бюджетів станом на 2 вересня 2019 р.

Торгівельна назва

Назва діючої речовини

Форма випуску та дозування

Джерело отримання

Наявна кількість

Термін придатності

Симдакс

Левосимендан

Флакон

Державний бюджет

3 шт

06.2020 р.

Актилізе

Альтеплаза

Флакон

Державний бюджет

36 шт

06.2020 р.

Візіпак

Йодиксол

Флакон

Державний бюджет

545 фл

04.2020 р.

Ультравіс 370

Йопромід

Флакон

Державний бюджет

1160 фл

10.2020 р.

Томогексол

Йогексол

Флакон

Державний бюджет

1134 фл

01.2021 р.

Фленокс

Еноксапарин

Флакон

Державний бюджет

10 уп

04.2023 р.

Брилінта

Тикагрелол

Таблетки

Державний бюджет

138 уп

10.2020 р.

Стрептокіназа

Стрептокіназа

Флакон

Державний бюджет

185 уп

02.2021 р.

Арикстра

Фондапаринусу нарію

Шприц

Державний бюджет

15 уп

03.2021 р.

Аміназин

Хлорпромазин

Ампули

Місцевий бюджет

2 уп

10.2020 р.

Платифілін

Платифіліну гідротатрат

Ампули

Місцевий бюджет

5 уп

04.2021 р.

Хумодар

Інсулін

Ампули

Місцевий бюджет

14 уп

09.2019 р.

Мезатон

Фенілефрин гідрохлорид

Ампули

Місцевий бюджет

3 уп

08.2021 р.

Актрапід

Інсулін

Ампули

Місцевий бюджет

11 уп

10.2020 р.

Строфантин

Строфантин

Ампули

Місцевий бюджет

24 уп

07.2021 р.

Кордарон

Аміодарон

Ампули

Місцевий бюджет

19 уп

02.2020 р.

Ондансетрон

Ондансетрон

Ампули

Місцевий бюджет

24 уп

05.2021 р.

Метоклопрамід

Метоклопрамід

Ампули

Місцевий бюджет

24 уп

06.2020 р.

Гепарин

Гепарину натрію

Флакон

Місцевий бюджет

11 уп

02.2021 р.

Феррум лек

Комплекс заліза (ІІІ) гідроксид

Флакон

Місцевий бюджет

4 уп

02.2023 р.

Адреналін

Адреналіну татрат

Ампули

Місцевий бюджет

21 уп

05.2020 р.

Атропін

Атропіну сульфат

Ампули

Місцевий бюджет

3 уп

12.2020 р.

Прозерин

Прозерин

Ампули

Місцевий бюджет

3 уп

10.2019 р.

Ізо-мік

Ізосорбіду динітрат

Ампули

Місцевий бюджет

52 уп

10.2021 р.

Аритміл

Аміодарон

Ампули

Місцевий бюджет

75 уп

06.2020 р.

Магнію сульфат

Магнію сульфат

Ампули

Місцевий бюджет

25 уп

10.2023 р.

Еуфілін

Теофілін

Ампули

Місцевий бюджет

6 уп

03.2020 р.

Фуросемід

Фуросемід

Ампули

Місцевий бюджет

20 уп

05.2021 р.

Дофамін 4%

Дофаміну гідрохлорид

Ампули

Місцевий бюджет

54 уп

10.2022 р.

Дротаверин

Дротаверин

Ампули

Місцевий бюджет

5 уп

04.2020 р.

Амікацид

Амікацин

Ампули

Місцевий бюджет

6 уп

10.2020 р.

Гемотран

Транексанова кислота

Ампули

Місцевий бюджет

22 уп

05.2020 р.

Глюкоза 40%

Глюкоза

Ампули

Місцевий бюджет

1 уп

05.2020 р.

Диклофенак

Диклофенак

Ампули

Місцевий бюджет

5 уп

12.2021 р.

Дигоксин

Догоксин

Ампули

Місцевий бюджет

5 уп

07.2020 р.

Беталок

Метопролол

Ампули

Місцевий бюджет

25 уп

05.2023 р.

Анальгін

Метамізол натрію

Ампули

Місцевий бюджет

26 уп

09.2019 р.

Но – х-ша

Дротаверин

Ампули

Місцевий бюджет

7 уп

08.2020 р.

Дексаметазон

Дексаметазону натрію фосфат

Ампули

Місцевий бюджет

32 уп

07.2021 р.

Бісопролол 5

Бісопролол

Таблетки

Місцевий бюджет

10 уп

10.2020 р.

Галоперидол

Галоперидол

Ампули

Місцевий бюджет

9 уп

07.2020 р.

Ванкоміцин

Ванкоміцин

Флакон

Місцевий бюджет

36 уп

05.2022 р.

Анальгін

Метамізол натрію

Таблетки

Місцевий бюджет

45 уп

04.2021 р.

Ізо - мік

Ізосорбіду динітрат

Таблетки

Місцевий бюджет

3 уп

11.2020 р.

Каптопрес

Каптоприл

Таблетка

Місцевий бюджет

13 уп

12.2019 р.

Цефтріаксон

Цефтріаксон

Флакон

Місцевий бюджет

4 шт

03.2021 р.

Брилінта

Тикагрелол

Таблетки

Місцевий бюджет

2 уп

12.2019 р.

Вазостат

Симвастатин

Таблетки

Місцевий бюджет

13 уп

02.2021 р.

Парацетамол

Парацетамол

Таблетки

Місцевий бюджет

28 уп

11.2022 р.

Корвазан

Карведилол

Таблетки

Місцевий бюджет

1 уп

11.2020 р.

Таміфлю

Озельтамівір

Таблетки

Місцевий бюджет

22 уп

10.2025 р.

Тромболік

Асетилсаліцилова кислота

Таблетки

Місцевий бюджет

28 уп

09.2022 р.

Амлодипін

Амлодипін

Таблетки

Місцевий бюджет

32 уп

05.2020 р.

Ліпразид

Лізиноприл

Таблетка

Місцевий бюджет

3 уп

04.2020 р.

Бісопролол 10 мг

Бісопролол

Таблетка

Місцевий бюджет

17 уп

11.2021 р.

Торсид

Торасемід

Таблетка

Місцевий бюджет

7 уп

03.2020 р.

Аритміл

Аміодарон

Таблетка

Місцевий бюджет

22 уп

02.2022 р.

Еплетор

Еплеренон

Таблетка

Місцевий бюджет

2 уп

03.2020 р.

Діуремід

Ацетазоламід

Таблетка

Місцевий бюджет

1 уп

05.2020 р.

Ліприл

Лізиноприл

Таблетка

Місцевий бюджет

1 уп

02.2020 р.

Спіронолатон

Сіпронолактон

Таблетка

Місцевий бюджет

41 уп

03.2021 р.

Варфарин

Варфарин натрію клатрат

Таблетка

Місцевий бюджет

8 уп

10.2020 р.

Плавікс 300

Клопідогрель

Таблетка

Місцевий бюджет

22 уп

05.2021 р.

Плавікс 75

Клопідогрель

Таблетка

Місцевий бюджет

2 уп

08.2021 р.

Ранітидин

Ранітидин

Таблетка

Місцевий бюджет

14 уп

04.2021 р.

Азитроміцин

Азитроміцин

Таблетка

Місцевий бюджет

3 уп

05.2020 р.

Кларитроміцин

Кларитроміцин

Таблетка

Місцевий бюджет

18 уп

01.2021 р.

Лоратадин

Лоратадин

Таблетка

Місцевий бюджет

6 уп

03.2022 р.

Гідрохлортіазид

Гідрохлортіазид

Таблетка

Місцевий бюджет

10 уп

01.2023 р.

Флуконазол

Флуконазол

Капсула

Місцевий бюджет

46 уп

01.2022 р.

Лінезолідин

Лінезолід

Таблетки

Місцевий бюджет

3 уп

10.2020 р.

Меропенем

Меропенем

Флакони

Місцевий бюджет

21 фл

10.2020 р.

Моксифлоксацин

Моксифлоксацин

Таблетки

Місцевий бюджет

10 уп

11.2020 р.

Амоксиклав

Амоксицилін, клавутинова кислота

Таблетки

Місцевий бюджет

4 уп

05.2021 р.

Амоксил – К

Амоксицилін, клавутинова кислота

Флакон

Місцевий бюджет

10 фл

06.2022 р.

Амоксил – К 625

Амоксицилін, клавутинова кислота

Таблетки

Місцевий бюджет

4 уп

01.2021 р.

Діапенем

Меропенем

Флакон

Місцевий бюджет

10 фл

05.2021 р.

Коріол

Карведилол

Таблетки

Місцевий бюджет

21 уп

10.2022 р.

Омез

Омепразол

Таблетки

Місцевий бюджет

2 уп

06.2020 р.

Вазиліп

Симвастатин

Таблетки

Місцевий бюджет

13 уп

10.2020 р.

Клофелін

Клонідин

Таблетки

Місцевий бюджет

4 уп

11.2022 р.

Медаксон

Цефтріаксон

Флакони

Місцевий бюджет

14 уп

06.2021 р.

Налоксон

Налоксон

Амупули

Місцевий бюджет

10 уп

01.2021 р.

Нітрогліцерин

Гліцерину тринітра

Таблетки

Місцевий бюджет

8 уп

01.2020 р.

Ібупрофен

Ібупрофен

Таблетки

Місцевий бюджет

5 уп

04.2020 р.

Левофлоксаин

Левофлоксацин

Флакон

Місцевий бюджет

37 фл

04.2021 р.

Лоперамід

Лоперамід

Таблетки

Місцевий бюджет

5 уп

02.2024 р.

Лідокаїн 2%

Лідокаїн

Ампули

Місцевий бюджет

9 уп

12.2021 р.

Омепразол - вокате

Омепразол

Флакон

Місцевий бюджет

17 уп

07.2020 р.

Цефотаксим

Цефотаксим

Флакон

Місцевий бюджет

20 уп

08.2021 р.

Цефтум

Цефтазидим

Флакон

Місцевий бюджет

20 уп

10.2020 р.

Амінокапронова кислота

Амінокапронова кислота

Флакон

Місцевий бюджет

22 шт

12.2019 р.

Маніт

Маніт

Флакон

Місцевий бюджет

6 фл

08.2019 р.

Метронідазол

Метронідазол

Флакон

Місцевий бюджет

45 фл

01.2020 р.

Гекотон

Гідроксиетилкрохмаль

Флакон

Місцевий бюджет

59 фл

05.2020 р.

Хетасорб 10% 500,0

Гідроксиетилкрохмаль

Флакон

Місцевий бюджет

3 фл

11.2019 р.

Глюкоза 5% - 200,0

Глюкоза

Флакон

Місцевий бюджет

250 фл

08.2020 р.

Реополіглюкін

Декстран 40, натрію хлорид

Флакон

Місцевий бюджет

15 фл

09.2020 р.

Глюкоза 5% - 400,0

Глюкоза

Флакон

Місцевий бюджет

147 фл

08.2020 р.

Рефордез 200,0

Гідроксиетилкрохмаль

Флакон

Місцевий бюджет

6 фл

10.2020 р.

Лінезолідин 300,0

Лінезолід

Флакон

Місцевий бюджет

36 фл

10.2021 р.

Інтегрилін

Ептифібатид

Флакон

Місцевий бюджет

8 фл

05.2020 р.

Глюкоза 10% - 200,0

Глюкоза

Флакон

Місцевий бюджет

100 фл

12.2020 р.

Інфулган 100,0

Парацетамол

Флакон

Місцевий бюджет

17 фл

01.2020 р.

Реосорбілакт

Лактат нарію

Флакон

Місцевий бюджет

494 фл

03.2021 р.

Горостен

Декаметоксин

Флакон

Місцевий бюджет

152 фл

07.2023 р.

Натрію хлорид 400,0

Натрію хлорид

Флакон

Місцевий бюджет

100 фл

03.2021 р.

Натрію хлорид 200,0

Натрію хлорид

Флакон

Місцевий бюджет

564 фл

02.2021 р.

Натрію гідрокарбонат 100,0

Натрію гідрокарбонат

Флакон

Місцевий бюджет

27 фл

10.2020 р.

Валеріани настойка

Екстракт валеріани

Флакон

Місцевий бюджет

4 фл

10.2021 р.

Йод

Йод

Флакон

Місцевий бюджет

50 фл

09.2019 р.

Аміак

Аміак

Флакон

Місцевий бюджет

7 фл

02.2020 р.

Фармадипін

Ніфедипін

Флакон

Місцевий бюджет

1 фл

03.2020 р.

Нормалакт

Лактулоза

Флакон

Місцевий бюджет

3 фл

01.2020 р.

Вентолін аерозоль

Сальбутамол

Флакон

Місцевий бюджет

3 шт

03.2020 р.

Септил 70%

Септил

Флакон

Місцевий бюджет

676 фл

10.2022 р.


Інформація щодо наявності медичних виробів придбаних за кошти державного та місцевих бюджетів станом на 2 вересня 2019 р.

Найменування

Джерело отримання

Наявна кількість

Термін придатності

Клапан серця (чорнобильський фонд)

Державний бюджет

1 шт

07.2022 р.

Електрокардіостимулятор (чорнобильський фонд)

Місцевий бюджет

1 шт

09.2019 р.

Коронарний провід для хворих з гострим Q - інфарктом міокарда в перші 24 години захворювання

Державний бюджет

613

10.2020 р.

Інфляційний пристрій

Державний бюджет

144 шт

11.2022 р.

Аспіраційний катетер для хворих з гострим Q - інфарктом міокарда в перші 24 години захворювання

Державний бюджет

171 шт

04.2021 р.

Стент – система для хворих з гострим Q - інфарктом міокарда в перші 24 години захворювання

Державний бюджет

638 шт

10.2022 р.

Направляючий катетер для хворих з гострим Q - інфарктом міокарда в перші 24 години захворювання

Державний бюджет

534 шт

10.2021 р.

Коронарний балонний катетер для хворих з гострим Q - інфарктом міокарда в перші 24 години захворювання

Державний бюджет

1664 шт

01.2021 р.

Внутрішньоаортальний балонний катетер для контрапульсації

Державний бюджет

25 шт

09.2020р.

Набір катетерів EZ - Pak

Державний бюджет

328 шт

08.2020 р.

Комплект для КВГ для хворих з інфарктом міокарда

Державний бюджет

1363 шт

03.2022 р.

Інтродюсер кардіологічний

Державний бюджет

723 шт

06.2022 р.

Електроди для епікардіальної постійної стимуляції зі стероїдним просякненням

Державний бюджет

3 шт

04.2020 р.

Керований катетер для внутрішньосерцевих абляцій

Державний бюджет

1 шт

08.2019 р.

Кільця трикуспідальні

Державний бюджет

3 шт

11.2020 р.

Оксигенатор для дорослих

Державний бюджет

17 шт

07.2021 р.

Клапан серцевий

Державний бюджет

69 шт

04.2023 р.

Шовний матеріал

Державний бюджет

832 шт

09.2022 р.

Електрокардіостимулятор однокамерний

Державний бюджет

47 шт

11.2019 р.

Електрокардіостимулятор двокамерний

Державний бюджет

10 шт

11.2019 р.

Кардіовертер – дефібрилятор

Державний бюджет

17 шт

11.2020 р.

Катетер направляючий

Місцевий бюджет

10 шт

11.2019 р.

Оксигенатор для дорослих

Місцевий бюджет

2 шт

07.2021 р.

Кільце для анулопластики мітрального клапана

Місцевий бюджет

2 шт

05.2023 р.

Опорне кільце для трикуспідальної анулопластики

Місцевий бюджет

2 шт

05.2023 р.

Опорне кільце для мітральної анулопластики

Місцевий бюджет

1 шт

05.2023 р.

Клапан серцевий механічний

Місцевий бюджет

7 шт

10.2022 р.


Інформація щодо наявності медичних виробів придбаних за кошти державного та місцевих бюджетів станом на 2 вересня 2019 р.

Найменування

Джерело отримання

Наявна кількість

Термін придатності

Термометр

Місцевий бюджет

29 шт

11.2020 р.
Електрод для ЕКГ

Місцевий бюджет

800 шт

07.2022 р.
Клейонка медична

Місцевий бюджет

228 м

11.2020 р.
Катетер Фолея

Місцевий бюджет

9 шт

05.2021 р.
Азопірамова проба

Місцевий бюджет

20 шт

11.2020 р.
Гігрометр

Місцевий бюджет

28 шт

06.2020 р.
Тонометр

Місцевий бюджет

25 шт

11.2020 р.
Медтест

Місцевий бюджет

76 шт

09.2021 р.
Система ПК

Місцевий бюджет

849 шт

10.2022 р.
Труба для п/к

Місцевий бюджет

26,9 кг

11.2020 р.
Канюля в/в

Місцевий бюджет

483шт

11.2020 р.
Вакуумна пробірка

Місцевий бюджет

1843 шт

11.2020 р.
Шприц одноразовий 20,0

Місцевий бюджет

3223 шт

11.2020 р.
Шприц одноразовий 10,0

Місцевий бюджет

355 шт

11.2020 р.
Шприц одноразовий 5,0

Місцевий бюджет

3278 шт

11.2020 р.
Шприц одноразовий 2,0

Місцевий бюджет

2042 шт

11.2020 р.
Накидка для відвідувачів

Місцевий бюджет

100 шт

08.2020 р.
Бахіли

Місцевий бюджет

200 шт

11.2020 р.
Пластир

Місцевий бюджет

77 шт

05.2020 р.
Інсуліновий шприц

Місцевий бюджет

2120 шт

11.2020 р.
Комплект для катетеризації 2-х ходовий

Місцевий бюджет

19 шт

04.2020 р.
Комплект для катетеризації 3-х ходовий

Місцевий бюджет

10 шт

04.2020 р.
Судно медичне

Місцевий бюджет

4 шт

07.2021 р.
Лезо

Місцевий бюджет

21 шт

05.2020 р.
Бинт 5*10

Місцевий бюджет

10 шт

05.2020 р.
Шовний матеріал

Місцевий бюджет

56 шт

08.2022 р.
Маска медична

Місцевий бюджет

750 шт

05.2020 р.
Трубка ендотрахіальна

Місцевий бюджет

24 шт

06.2022 р.
Повітроход

Місцевий бюджет

5 шт

07.2022 р.
Лейкопластир

Місцевий бюджет

1 шт

08.2022 р.
Рукавиці стерильні

Місцевий бюджет

100 шт

08.2022 р.
Рукавички нітрилові

Місцевий бюджет

700 пар

11.2022 р.
Рукавиці нестерильні

Місцевий бюджет

6900 шт

08.2022 р.
Вата нестерильна

Місцевий бюджет

2654 шт

08.2022 р.
Вата стерильна

Місцевий бюджет

94 уп

06.2021 р.
Марля 5*0,9 м

Місцевий бюджет

155 уп

11.2022 р.
Бинт нестерильний 7*14

Місцевий бюджет

82 шт

10.2021 р.
Бинт стерильний

Місцевий бюджет

636 шт

09.2019 р.