Приймальне відділення:+380 472 33 56 01

Поліклініка:+380 472 36 09 48

Приймальня гол.лікаря:+380 472 33 04 15

Адреса: Україна, м. Черкаси, вул. Мечникова, 25 (стаціонар)

Україна, м. Черкаси, вул. Менделєєва, 3 (поліклініка)

Черкаський обласний кардіологічний центр

        Комунальне некомерційне підприємство "Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради" (КНП "ЧОКЦ Черкаської обласної ради") – головний заклад області, що забезпечує надання високоспеціалізованої кардіологічної та кардіохірургічної допомоги хворим із серцево-судинною патологією в Черкаській області та здійснює організаційно-методичне керівництво кардіологічної служби міст та районів області.

        ЧОКЦ був створений 17.05.2004 року. У 2018 році заклад реорганізовано шляхом перетворення у Комунальне некомерційне підприємство "Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради". Очолює заклад з дня його заснування головний лікар Журба Світлана Василівна – Заслужений лікар України.

        Заклад є учасником пілотного проекту по трансплантації серця, за минулий рік проведено 2 успішних трансплантації. У 2022 році Черкаський кардіоцентр продовжує співпрацю з МОЗ України та укладено договір на послуги по трансплантації.

         КНП "Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради" в своїй структурі має стаціонар на 110 ліжок, із яких 80 кардіологічного та 30 кардіохірургічного профілів, а також диспансерно-поліклінічне відділення на 70 відвідувань в день.

Склад установи:

1. Склад стаціонарних відділень:

- Відділення гострої коронарної недостатності та порушень ритму - 50 ліжок (в т.ч. 9 ліжок інтенсивної терапії);

- Відділення ішемічної хвороби серця та некоронарогенних захворювань міокарду – 30 ліжок;

- Відділення серцево-судинної хірургії – 30 ліжок;

- Відділення анестезіології та інтенсивної терапії для післяопераційних хворих – 6 ліжок (в загальній кількості ліжок).

2. Адміністративно-управлінська частина:

- Адміністрація;

- Планово-економічний відділ;

- Відділ кадрів;

- Організаційно-методичний відділ;

- Загально-лікарняний персонал;

- Канцелярія;

- Господарська частина.

3. Бухгалтерська служба.

4. Параклінічні відділення:

- Приймальне відділення;

- Діагностичне відділення;

- Операційне відділення;

- Відділення інтервенційної радіології;

- Лабораторія електрофізіологічних обстежень серця;

- Диспансерно-поліклінічне відділення;

- Клініко-діагностична лабораторія;

- Відділення лікувальної фізкультури;

- Відділ інфекційного контролю;

- Аптека.

     Диспансерно-поліклінічне відділення налічує реєстратуру, 4 кабінети прийому лікарів, кабінет функціональної діагностики, ультразвукових досліджень, маніпуляційний кабінет та інші.     

        В штатному розкладі кардіоцентру 261,0 посада: 57,75 посад лікарів, 102,0 посад медичних сестер, 49,5 посад молодшого медичного персоналу. Серед атестованих лікарів 63% присвоєні вища та І категорії, серед медичних сестер – 62%.


      

     З Національною службою здоров’я України укладено договір на 2023 рік про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій по 8-и пакетах медичних послуг:

- № 3 Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах;

- № 4 Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій;

- № 6 Медична допомога при гострому інфаркті міокарду;

- № 9 Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація в амбулаторних умовах;

- № 23 Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям;

- № 47 Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня;

- № 12 Езофагогастродуоденоскопія;

- № 50 Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів - інтернів.

     

      Щорічно в амбулаторно-поліклінічному відділені отримують консультативну допомогу майже 12 тис. хворих, стаціонарну медичну допомогу отримують більше 4,2 тис. хворих, виконується понад 1,6 тис. оперативних втручань на серці. 

      Кожні три роки  заклад проходить перевірку МОЗ на відповідність стандартам державної акредитації. З 2008 року Черкаський обласний кардіологічний центр акредитований МОЗ України на вищу категорію. 

      29.08.2017 після проходження аудиту Черкаський обласний кардіологічний центр отримав Сертифікат системи управління якістю стосовно надання медичних послуг, включаючи стаціонарне та амбулаторне лікування, основні види медичної допомоги, діагностичні, лабораторні аналізи, діагностична візуалізація, реабілітація та превентивні програми в галузі охорони здоров'я та (код ДКПП 86.10.1) щодо відповідності ДСТУ ISO 9001:2015.

 
ВИТЯГ відомостей з бази даних Ліцензійного реєстру МОЗ України.pdf

РІШЕННЯ про реорганізацію Черкаського обласного кардіологічного центру.pdf

СТАТУТ Черкаського обласного кардіологічного центру.pdf


     В закладі запроваджені та успішно виконуються всі види оперативних втручань на серці для дорослих:

- операції коронарного шунтування на працюючому серці та в умовах штучного кровообігу;

- протезування та реконструктивні операції на клапанах серця;

- резекції та пластики аневризм лівого шлуночка;

- хірургічне лікування інфекційного ендокардиту;

- видалення пухлин серця;

- мініінвазивні втручання, мініінвазивні втручання з використанням відеоторакоскопічної стійки;

- хірургічне лікування гострих розшаровуючих аневризм аорти;

- хірургічне лікування гіпертрофічної кардіоміопатії;

- хірургічне лікування аневризм аорти;

- черезшкірні коронарні втручання, стентування коронарних артерій;

- імплантація штучних водіїв риту та кардіовертерів-дефібриляторів;

- електрофізіологічні обстеження та абляції при тахіаритміях;

- трансплантації серця.


    У 2022 році загальна кількість хірургічних втручань склала 1619 (2021 р. – 1577), з післяопераційною летальністю 3,6%. 

    Загальна кількість операцій на "відкритому" серці у 2022 р. склала 343, із них ізольоване шунтування було виконано 179 хворим, аорто-коронарне шунтування при поєднаній патології – 64, клапанна хірургія – 71 випадок, 10 хворим виконано операції з приводу патології аорти. Протягом останніх років значно зросла кількість артеріальних шунтувань – сучасного методу, що збільшує термін використання шунтів у 2-5 рази (20-25 р.).

    Хворим з набутими вадами серця проводилося протезування механічними та біологічними клапанами серця, значній кількості хворих - 24%  була проведена пластика клапанів. Виконувались оперативні втручання на аорті при аневризмах, в тому числі при розшаровуючих аневризмах прооперовано 10 хворих, із них операцій Бентала – 4, 2 операції Робічека, 4 операції супракоронарне протезування висхідного відділу аорти з напівдугою. Трьом хворим з гіпертрофічною кардіоміопатією були виконані операції Феррацці, 11 пацієнтів були прооперовані з приводу інфекційного ендокардиту, 3 хворих з пухлинами серця. Активно продовжується впровадження новітніх мініінвазивних втручань, зокрема було проведено 11 операцій при патології клапанів із використанням відеоторакоскопічної установки. Переважна кількість аорто-коронарних шунтувань були виконані за методикою «на працюючому серці» - 175 оперативних втручань, що складає 98% від загальної кількості операцій. У 2022 році летальність при оперативних втручаннях на «відкритому» серці склала 3,2%.

    Загальна кількість операцій на клапанах склала 85 випадків.

    У 2021 році вперше в області 2 хворим виконана транскатетерна імплантація аортального клапана – TAVI.

    У відділенні інтервенційної радіології проводяться ангіографічні дослідження серця, в тому числі "золотий стандарт" – коронаровентрикулографія, ангіографія аорти, легеневих артерій, судин головного мозку, кінцівок та інше. Протягом 2022 року було виконано 1968 досліджень , в т.ч. 1784 коронарографій.

    Лікарі відділення освоїли та успішно виконують ендоваскулярні оперативні втручання. У 2022 р. стентувань та ангіопластик коронарних артерій проведено 970 хворим, імплантовано 1505 стентів.

    У відділенні працює 5 інтервенційних кардіологів і 2 кардіохірурги, 6 лікарів – анестезіологи, 5 медичних операційних сестер, 8 медичних сестер – анестезистки, що надають допомогу хворим 24 год. / 7 днів на тиждень.        КНП "Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради" надає допомогу хворим з гострим інфарктом міокарда усім жителям міст та районів області. Пацієнти з гострими інфарктами міокарда мають можливість отримати допомогу 24 години на добу 7 днів на тиждень.

        Протягом 2022 року в закладі надана медична допомога 1025 хворим з гострим коронарним синдромом / гострим інфарктом міокарду, із них у 944 випадках проведена корнаровентрикулографія, черезшкірних коронарних втручань – 768, в тому числі 820 хворим з гострим інфарктом міокарду, що складає 52% від усіх зареєстрованих гострих інфарктів міокарду по Черкаській області.

         В закладі, завдяки наявності кардіохіругічного відділення на 30 ліжок, є можливість цілодобового проведення ургентних операцій аорто-коронаного шунтування в перші години інфаркту міокарду. Так, у 2022 році виконано 68 ургентних аорто-коронарних шунтувань у хворих з інфарктом міокарду з післяопераційною летальністю – 2,8%.

        Усі хворі області з блокадами серця спрямовуються до кардіологічного центру, де їм проводяться імплантації штучних водіїв ритму. Хворим з ризиком раптової смерті імплантуються кардіовертери-дефібрилятори. У 2022 році у відділенні електрофізіологічних досліджень серця проведено імплантацій штучних водіїв ритму 262 хворим, із них 122 хворим в ургентному порядку, проведено 35 електрофізіологічних досліджень серця з катетерним лікуванням тахіаритмій.

        

Інформація щодо укладення договорів з МОЗ України про медичне обслуговування населення з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів

     На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 року № 707 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів» (зі змінами) (далі – Пілотний проект), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 року № 1083 «Про затвердження переліку послуг та тарифів на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, які надаються учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів» (зі змінами) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07 липня 2021 р. № 698), 29.07.2021 р. був укладений  Договір № 99 з Міністерством охорони здоров’я про медичне обслуговування населення з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.

     Згідно з цим Договором, Заклад, для реалізації Пілотного проекту, здійснив за рахунок коштів державного бюджету медичне обслуговування населення шляхом проведення у 2021 році 2-х трансплантації серця.

       Наступний договір № 213 був укладений 08.12.2021 р, за яким була здійснена одна трансплантація серця.

       У 2022 році з МОЗ України укладено новий договір на проведення трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів № 65 від 30.05.2022 р.

       Всього в закладі проведено три трансплантації серця, органи прижились у двох випадках.


ЗВІТ про надання послуг з медичного обслуговування населення з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів

1. Акт від 20.08.2021 р на проведення 1 послуги з трансплантації серця до Договору № 99 від 29.07.2021

2. Акт від 23.12.2021 р на проведення 1 послуги з трансплантації серця до Договору № 213 від 08.12.2021

3. Акт від 03.06.2022 р на проведення 1 послуги з трансплантації серця до Договору № 213 від 08.12.2021

      У Всеукраїнському реєстрі перкутанних коронарних втручань протягом 10 останніх років Черкаський кардіологічний центр займає перші місця в Україні по проведенню стентувань при гострому інфаркті міокарду.

      За даним Асоціації серцево-судинних хірургів України у 2022 році Черкаський обласний кардіологічний центр обійняв ІІІ-є рангове місце по по хірургічному лікуванню інфекційного ендокардиту, ІІІ-є – по хірургічному лікуванню ішемічної хвороби серця, IV-е – по по кількості проведених стентувань коронарних артерій серед 37 центрів та науково-дослідних інститутів України.

      На сьогодні КНП "Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради" є одним з найбільш фінансово успішних закладів охорони здоров’я регіону та забезпечує якісне надання медичних послуг за програмою медичних гарантій.Інформація щодо наявності ліків придбаних за кошти державного та місцевих бюджетів станом на 01.05.2023 р.

Торгівельна назва

Назва діючої речовини

Форма випуску та дозування

Джерело отримання

Наявна кількість

Термін придатності

Памідол 370 50,0

Йопамідол

Флакон

Державний бюджет

626 фл

08.2025

Ультравіс 370

Йопромід

Флакон

Державний бюджет

8 586 фл

07.2025

Брилінта

Тикагрелол

Таблетки

Державний бюджет

199 уп

11.2023

Актилізе

Альтеплаза

Флакон

Державний бюджет

3 фл

06.2023

Омніпак 50,0

Йогексол

Флакони

Державний бюджет

474 фл

09.2023

Добутел 5,0

Добутамін

Флакони

Державний бюджет

1278 фл

07.2024

Арикстра

Фондапаринус

Шприци

Державний бюджет

70 шпр

02.2024

Фленокс

Еноксапарин

Шприци

Державний      бюджет

11 388 шпр

08.2024

Беталок

Метопролол

Ампули

Державний бюджет

635 амп

10.2025

Силденафіл Зентіва

Силденафіл

Таблетки

Державний бюджет

7110 таб

08.2024

Реваціо

Силденафіл

Таблетки

Державний бюджет

19 уп

02.2024

Н-ЕПІ

Норадреналін

Таблетки

Державний бюджет

285 амп

07.2024

Вентавіс

Ілопрост

Ампули

Державний бюджет

116 уп

04.2025

Атропін

Атропіна сульфат

Ампули

Державний бюджет

5 уп

01.2025

Верапаміл

Верапаміл

Ампули

Місцевий бюджет

7 уп

10.2024

Мезатон

Фенілефрин гідрохлорид

Ампули

Місцевий бюджет

10 уп

11.2023

Гепарин

Гепарину натрію

Флакон

Місцевий бюджет

80 уп

05.2024

Адреналін

Адреналіну татрат

Ампули

Місцевий бюджет

12 уп

12.2023

Атропін

Атропіну сульфат

Ампули

Місцевий бюджет

9 уп

06.2024

Ізо-мік

Ізосорбіду динітрат

Ампули

Місцевий бюджет

90 уп

10.2023

Магнію сульфат

Магнію сульфат

Ампули

Місцевий бюджет

35 уп

12.2024

Фуросемід

Фуросемід

Ампули

Місцевий бюджет

100 уп

12.2023

Дофамін 4%

Дофаміну гідрохлорид

Ампули

Місцевий бюджет

38 уп

10.2024

Диклофенак

Диклофенак

Ампули

Місцевий бюджет

7 уп

12.2023

Дигоксин

Дигоксин

Ампули

Місцевий бюджет

9 уп

06.2024

Беталок

Метопролол

Ампули

Місцевий бюджет

15 уп

04.2024

Хлоргексидин 100,0

Хлоргексидин диглюконат

Флакони

Місцевий бюджет

15 уп

10.2023

Дексаметазон

Дексаметазону натрію фосфат

Ампули

Місцевий бюджет

40 уп

09.2024

Галоперидол

Галоперидол

Ампули

Місцевий бюджет

14 уп

07.2024

Анальгін

Метамізол натрію

Таблетки

Місцевий бюджет

5 уп

09.2024

Ізо – мік

Ізосорбіду динітрат

Таблетки

Місцевий бюджет

1 уп

07.2023

Парацетамол

Парацетамол

Таблетки

Місцевий бюджет

80 уп

12.2024

Таміфлю

Озельтамівір

Таблетки

Місцевий бюджет

26 уп

10.2025

Спіронолактон

Спіронолактон

Таблетки

Місцевий бюджет

100 уп

12.2024

Бісопролол 5 мг

Бісопролол

Таблетка

Місцевий бюджет

50 уп

08.2025

Еналаприл

Еналаприл

Таблетка

Місцевий бюджет

140 уп

11.2024

Аміодарон

Аміодарон

Таблетка

Місцевий бюджет

150 уп

10.2024

Медоциприн

Ципрофлоксацин

Таблетка

Місцевий бюджет

14 уп

03.2024

Варфарин

Варфарин натрію клатрат

Таблетка

Місцевий бюджет

30 уп

12.2023

Плавікс 300

Клопідогрель

Таблетка

Місцевий бюджет

40 уп

09.2023

Ранітидин

Ранітидин

Таблетка

Місцевий бюджет

100 уп

10.2024

Кларитроміцин

Кларитроміцин

Таблетка

Місцевий бюджет

7 уп

07.2023

Лоратадин

Лоратадин

Таблетка

Місцевий бюджет

8 уп

03.2024

Гідрохлортіазид

Гідрохлортіазид

Таблетка

Місцевий бюджет

10 уп

12.2023

Ацекор кардіо 100 мг

Ацетилсаліцилова кислота

Таблетки

Місцевий бюджет

50 уп

10.2024

Фуросемід

Фуросемід

Таблетки

Місцевий бюджет

20 уп

10.2023

Клофелін

Клонідин

Таблетки

Місцевий бюджет

1 уп

10.2023

Левофлоцин

Левофлоксацин

Флакон

Місцевий бюджет

130 фл

10.2024

Лоперамід

Лоперамід

Таблетки

Місцевий бюджет

5 уп

02.2024

Еуфілін

Теофілін

Ампули

Місцевий бюджет

12 уп

11.2023

Дротаверин

Дротаверин

Ампули

Місцевий бюджет

10 уп

10.2023

Анальгін

Метамізол натрію

Ампули

Місцевий бюджет

40 уп

08.2024

Глюкоза 40%

Глюкоза

Ампули

Місцевий бюджет

10 уп

08.2024

Преднізолон

Преднізолон

Ампули

Місцевий бюджет

3 уп

10.2023

Аміназин 2,5%

Аміназин

Ампули

Місцевий бюджет

5 уп

08.2023

Гідрокортизону ацетат 2,5%

Гідрокортизон

Ампули

Місцевий бюджет

5 уп

11.2023

Лідокаїн 2%

Лідокаїн

Ампули

Місцевий бюджет

100 уп

10.2024

Омепразол – вокате

Омепразол

Флакон

Місцевий бюджет

100 фл

05.2025

Цефотаксим

Цефотаксим

Флакон

Місцевий бюджет

30 фл

07.2024

Омепразол

Омепразол

Капсули

Місцевий бюджет

110 уп

09.2024

Гекотон

Гідроксиетилкрохмаль

Флакон

Місцевий бюджет

10 фл

11.2023

Маніт 150 мг/мл 200,0

Маніт

Флакон

Місцевий бюджет

10 фл

04.2024

Глюкоза 5% - 200,0

Глюкоза

Флакон

Місцевий бюджет

640 фл

10.2024

Глюкоза 5% - 400,0

Глюкоза

Флакон

Місцевий бюджет

400 фл

11.2023

Інфулган 100,0

Парацетамол

Флакон

Місцевий бюджет

30 фл

10.2023

Глюкоза 10% - 400,0

Глюкоза

Флакон

Місцевий бюджет

300 фл

07.2024

Натрію хлорид 200,0

Натрію хлорид

Флакон

Місцевий бюджет

1800 фл

04.2024

Натрію гідрокарбонат 200,0

Натрію гідрокарбонат

Флакон

Місцевий бюджет

150 фл

07.2024

Вентолін

Сальбутамол

Флакон

Місцевий бюджет

2 уп

06.2024

Септил 70%

Септил

Флакон

Місцевий бюджет

400 фл

10.2024

Кальція глюконат

Кальція глюконат

Ампули

Місцевий бюджет

1 уп

05.2024

Аміодарон

Аміодарон

Таблетка

Місцевий бюджет

120 уп

01.2024

Анаприлін

Пропранолол

Таблетка

Місцевий бюджет

1 уп

05.2024

Інформація щодо наявності медичних виробів придбаних за кошти державного та місцевих бюджетів станом на 01.05.2023 р.

Найменування

Джерело отримання

Наявна кількість

Термін придатності

Клапан серця (чорнобильський фонд)

Державний бюджет

1 шт

07.2024

Жорстке сідлове кільце

Місцевий бюджет

1 шт

12.2023

Стент – система для хворих з гострим Q – інфарктом міокарда в перші 24 години захворювання

Державний бюджет

793 шт

02.2024

Коронарний балонний катетер для хворих з гострим Q – інфарктом міокарда в перші 24 години захворювання

Державний бюджет

1000 шт

08.2024

Провідниковий катетер Лаунчер

Державний бюджет

600 шт

10.2023

Внутрішньоаортальний балонний катетер для контрапульсації

Державний бюджет

14 шт

02.2024

Протез-коректор для клапана трикуспідального

Державний бюджет

70 шт

02.2025

Комплект для КВГ для хворих з інфарктом міокарда

Державний бюджет

388 шт

02.2024

Інтродюсер кардіологічний

Державний бюджет

116 шт

09.2024

Клапан серцевий

Державний бюджет

200 шт

04.2026

Оклюдер для закриття м/п перегородки

Державний бюджет

10 шт

07.2024

Оклюдер для закриття артеріального протоку

Державний бюджет

1 шт

10.2023

Система кардіостимуляції однокамерна

Державний бюджет

99 шт

01.2024

Кардіовертер – дефібрилятор однокамерний

Державний бюджет

19 шт

10.2024

Кардіовертер-дефібрілятор двокамерний

Державний бюджет

10 шт

02.2024

Система кардіостимуляції двокамерна

Державний бюджет

261 шт

03.2024

Ресинхронізаційний ШВР

Державний бюджет

13 шт

04.2024

Кільце для анулопластики мітрального клапана

Державний бюджет

113 шт

10.2027

Опорне кільце для трикуспідальної анулопластики жорстке з розривом каркаса Rigid

Державний бюджет

83 шт

12.2024

Опорне кільце для трикуспідальної анулопластики

Місцевий бюджет

1 шт

05.2025

Клапан серцевий механічний

Місцевий бюджет

12 шт

05.2024

Атравматичний шовний матеріал (з двошаровим силіконовим покриттям)

Державний бюджет

520 шт

01.2027

Аспіраційний катетер

Державний бюджет

46 шт

10.2024

Патч з бичачого перикарду 11Х9 см

Державний бюджет

2 шт

09.2024

Протез судини тканий прямий

Державний бюджет

57 шт

09.2025

Спіральна система для усунення відкритої а/п

Державний бюджет

5 шт

06.2024

Кліпси лігуючі титанові

Державний бюджет

460 шт

11.2025

Коронарний провідник ПроВіа

Державний бюджет

56 шт

07.2025

Оксигенатор для дорослих

Державний бюджет

204 шт

01.2026

Катетер Сван-Ганса (без термодиляційного датчика)

Державний бюджет

41 шт

10.2024

Катетр Сван-Ганса (з термодиляційним датчиком)

Державний бюджет

97 шт

09.2024

Інформація щодо наявності медичних виробів придбаних за кошти державного та місцевих бюджетів станом на 01.05.2023 р.

Найменування

Джерело отримання

Наявна кількість

Термін придатності

Термометр

Місцевий бюджет

40 шт

12.2024

Електрод для ЕКГ

Місцевий бюджет

1000 шт

07.2024

Клейонка медична

Місцевий бюджет

30 м

08.2024

Азопірамова проба

Місцевий бюджет

4 шт

08.2024

Гігрометр

Місцевий бюджет

12 шт

09.2025

Тонометр

Місцевий бюджет

8 шт

10.2024

Медтест

Місцевий бюджет

20 шт

08.2024

Система ПК

Місцевий бюджет

2000 шт

10.2025

Трубка для п/к

Місцевий бюджет

40,5 кг

10.2024

Канюля в/в зелена

Місцевий бюджет

650 шт

09.2025

Пластир фіксуючий

Місцевий бюджет

300 шт

02.2025

Одноразова система з регулятором потоку

Місцевий бюджет

10 шт

10.2023

Шприц одноразовий 50,0

Місцевий бюджет

400 шт

04.2024

Шприц одноразовий 20,0

Місцевий бюджет

2000 шт

12.2025

Шприц одноразовий 5,0

Місцевий бюджет

7 000 шт

11.2025

Шприц одноразовий 2,0

Місцевий бюджет

3000 шт

02.2025

Канюля в/в рожева

Місцевий бюджет

1800 шт

05.2024

Комплект для катетеризації 2-х ходовий

Місцевий бюджет

150 шт

04.2024

Комплект для катетеризації 3-х ходовий

Місцевий бюджет

150 шт

04.2025

Лезо до скальпеля №23

Місцевий бюджет

300 шт

11.2025

Маска медична на резинках

Місцевий бюджет

4 500 шт

06.2025

Трубка ендотрахіальна

Місцевий бюджет

110 шт

03.2024

Катетер аспіраційний

Місцевий бюджет

50 шт

06.2025

Зонд

Місцевий бюджет

1000 шт

10.2023

Рукавиці стерильні

Місцевий бюджет

4200 пар

08.2024

Рукавички нітрилові

Місцевий бюджет

5 300 пар

11.2023

Рукавиці нестерильні латексні

Місцевий бюджет

800 пар

09.2024

Вата нестерильна 100,0

Місцевий бюджет

1250 шт

11.2025

Марля 5*0,9 м

Місцевий бюджет

1010 уп

11.2023

Бинт нестерильний 7*14

Місцевий бюджет

550 шт

12.2024

Бинт стерильний

Місцевий бюджет

600 шт

10.2024

Тарифи на платні послуги

      Тарифи на платні лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини, комунальним некомерційним підприємством „Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради“

http://kardiocenter.ck.ua/news/article/tarifi-na-platni-poslugi