Приймальне відділення:+380 472 33 56 01

Поліклініка:+380 472 36 09 48

Приймальня гол.лікаря:+380 472 33 04 15

Адреса: Україна, м. Черкаси, вул. Мечникова, 25 (стаціонар)

Україна, м. Черкаси, вул. Менделєєва, 3 (поліклініка)

Черкаський обласний кардіологічний центр

        Комунальне некомерційне підприємство "Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради" (КНП "ЧОКЦ Черкаської обласної ради") – головний заклад області, що забезпечує надання високоспеціалізованої кардіологічної та кардіохірургічної допомоги хворим із серцево-судинною патологією в Черкаській області та здійснює організаційно-методичне керівництво кардіологічної служби міст та районів області.

        ЧОКЦ був створений 17.05.2004 року. У 2018 році заклад реорганізовано шляхом перетворення у Комунальне некомерційне підприємство "Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради". Очолює заклад з дня його заснування головний лікар Журба Світлана Василівна – Заслужений лікар України.

        Заклад є учасником пілотного проекту по трансплантації серця, за минулий рік проведено 2 успішних трансплантації. У 2022 році Черкаський кардіоцентр продовжує співпрацю з МОЗ України та укладено договір на послуги по трансплантації.

         КНП "Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради" в своїй структурі має стаціонар на 110 ліжок, із яких 80 кардіологічного та 30 кардіохірургічного профілів, а також диспансерно-поліклінічне відділення на 70 відвідувань в день.

Структура стаціонару закладу:

- Відділення гострої коронарної недостатності та порушень ритму - 50 ліжок (в т.ч. 9 ліжок інтенсивної терапії);

- Відділення ішемічної хвороби серця та некоронарогенних захворювань міокарду – 30 ліжок;

- Відділення серцево-судинної хірургії - 30 ліжок;

- Відділення анестезіології та інтенсивної терапії для післяопераційних хворих – 6 ліжок;

- Відділення інтервенційної радіології;

- Операційне відділення;

- Лабораторія електрофізіологічних обстежень серця;

- Діагностичне відділення;

- Клініко-діагностична лабораторія.

     Диспансерно-поліклінічне відділення налічує реєстратуру, 4 кабінети прийому лікарів, кабінет функціональної діагностики, ультразвукових досліджень, маніпуляційний кабінет та інші.


     

        В штатному розкладі кардіоцентру 261,0 посада: 59,75 посад лікарів, 103,5 посад медичних сестер, 49,5 посад молодшого медичного персоналу. Серед атестованих лікарів 70% присвоєні вища та І категорії, серед медичних сестер – 68%.


      

     З Національною службою здоров’я України укладено договір на 2022 рік про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій по 4-х пакетах медичних послуг:

- №3 Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах;

- № 4 Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій;

- №6 Медична допомога при гострому інфаркті міокарду;

- №9 Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація в амбулаторних умовах.

     Щорічно в амбулаторно-поліклінічному відділені отримують консультативну допомогу 22,5 тис. хворих, стаціонарну медичну допомогу отримують більше 4,5 тис. хворих, виконується понад 1,5 тис. оперативних втручань на серці. В зв’язку з пандемією на SARS-CoV-2 у 2021 році обсяги медичної допомоги зменшились: амбулаторно-поліклінічну допомогу в закладі отримали 11786 хворих, в стаціонарі проліковано – 3972 хворих.

      Кожні три роки  заклад проходить перевірку МОЗ на відповідність стандартам державної акредитації. З 2008 року Черкаський обласний кардіологічний центр акредитований МОЗ  України на вищу категорію. 

      29.08.2017 після проходження аудиту Черкаський обласний кардіологічний центр отримав Сертифікат системи управління якістю стосовно надання медичних послуг, включаючи стаціонарне та амбулаторне лікування, основні види медичної допомоги, діагностичні, лабораторні аналізи, діагностична візуалізація, реабілітація та превентивні програми в галузі охорони здоров'я та (код ДКПП 86.10.1) щодо відповідності ДСТУ ISO 9001:2015.

 
ВИТЯГ відомостей з бази даних Ліцензійного реєстру МОЗ України.pdf

РІШЕННЯ про реорганізацію Черкаського обласного кардиологічного центру.pdf

СТАТУТ Черкаського обласного кардиологічного центру.pdf


     В закладі запроваджені та успішно виконуються всі види оперативних втручань на серці для дорослих:

- операції коронарного шунтування на працюючому серці та в умовах штучного кровообігу;

- протезування та реконструктивні операції на клапанах серця;

- резекції та пластики аневризм лівого шлуночка;

- хірургічне лікування інфекційного ендокардиту;

- видалення пухлин серця;

- мініінвазивні втручання, мініінвазивні втручання з використанням відеоторакоскопічної стійки;

- хірургічне лікування гострих розшаровуючих аневризм аорти;

- хірургічне лікування гіпертрофічної кардіоміопатії;

- хірургічне лікування аневризм аорти;

- черезшкірні коронарні втручання, стентування коронарних артерій;

- імплантація штучних водіїв риту та кардіовертерів-дефібриляторів;

- електрофізіологічні обстеження та абляції при тахіаритміях.


    У 2021 році загальна кількість хірургічних втручань склала 1577 (2020 р. – 1426), з післяопераційною летальністю 3,6%. 

    Загальна кількість операцій на "відкритому" серці у 2021 р. склала 296, із них ізольоване шунтування було виконано 152 хворим, аорто-коронарне шунтування при поєднаній патології – 33, клапанна хірургія – 93 випадки, 16 хворим виконано операції з приводу патології аорти. Протягом останніх років значно зросла кількість артеріальних шунтувань – сучасного методу, що збільшує термін використання шунтів у 2-5 рази (20-25 р.).

    Хворим з набутими вадами серця проводилося протезування механічними та біологічними клапанами серця та застосовували органозберігаючі пластики клапанів. Перевага надається сучасним технологіям – проведенню пластики мітрального, трикуспідального, аортального клапанів.

    Загальна кількість операцій на клапанах склала 93 випадки.

    Виконувались оперативні втручання на аорті при аневризмах, в тому числі розшаровуючих, прооперовано 16 хворих.

    У 2021 році вперше в області 2 хворим виконана транскатетерна імплантація аортального клапана – TAVI.

    У 2021 році летальність при оперативних втручаннях на "відкритому" серці склала 1,4 %.

    У відділенні інтервенційної радіології проводяться ангіографічні дослідження серця, в тому числі "золотий стандарт" – коронаровентрикулографія, ангіографія аорти, легеневих артерій, судин головного мозку, кінцівок та інше. Протягом 2021 року було виконано 1796 досліджень , в т.ч. 1669 коронарографій.

    Лікарі відділення освоїли та успішно виконують ендоваскулярні оперативні втручання. У 2021 р. стентувань та ангіопластик коронарних артерій проведено 976 хворим, імплантовано 1126 стентів.

    У відділенні працює 6 інтервенційних кардіологів і кардіохірургів, 5 лікарі – анестезіологи, 6 медичних операційних сестер, 4 медичні сестри – анестезистки, що надають допомогу хворим 24 год. / 7 днів на тиждень.        КНП "Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради" надає допомогу хворим з гострим інфарктом міокарда усім жителям міст та районів області. Пацієнти з гострими інфарктами міокарда мають можливість отримати допомогу 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

        Протягом 2021 року в закладі надана медична допомога 941 хворому з гострим коронарним синдромом/гострим інфарктом міокарду, із них у 884 випадках проведена хірургічна реперфузія, шляхом застосування черезшкірних коронарних втручань, в тому числі 725 хворим з гострим інфарктом міокарду, що складає 54% від усіх зареєстрованих гострих інфарктів міокарду по Черкаській області.

         В закладі, завдяки наявності кардіохіругічного відділення на 30 ліжок, є можливість цілодобового проведення ургентних операцій аорто-коронаного шунтування в перші години інфаркту міокарду. Так, у 2021 році виконано 29 ургентних аорто-коронарних шунтувань у хворих з інфарктом міокарду з післяопераційною летальністю – 0%.

        Усі хворі області з блокадами серця спрямовуються до кардіологічного центру, де їм проводяться імплантації штучних водіїв ритму. Хворим з ризиком раптової смерті імплантуються кардіовертери-дефібрилятори. У 2021 році у відділенні електрофізіологічних досліджень серця проведено імплантацій штучних водіїв ритму 242 хворим, із них 84 хворим в ургентному порядку, проведено 40 електрофізіологічних досліджень серця з катетерним лікуванням тахіаритмій.


        


Інформація щодо укладення договорів з МОЗ України про медичне обслуговування населення з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів

     На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 року № 707 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів» (зі змінами) (далі – Пілотний проект), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 року № 1083 «Про затвердження переліку послуг та тарифів на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, які надаються учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів» (зі змінами) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07 липня 2021 р. № 698), 29.07.2021 р. був укладений  Договір № 99 з Міністерством охорони здоров’я про медичне обслуговування населення з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.

     Згідно з цим Договором, Заклад, для реалізації Пілотного проекту, здійснив за рахунок коштів державного бюджету медичне обслуговування населення шляхом проведення у 2021 році 2-х трансплантації серця.

       Наступний договір № 213 був укладений 08.12.2021 р, за яким була здійснена одна трансплантація серця.

       У 2022 році з МОЗ України укладено новий договір на проведення трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів №65 від 30.05.2022 р.

       Всього в закладі проведено три трансплантації серця, органи прижились у двох випадках.


ЗВІТ про надання послуг з медичного обслуговування населення з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів

1. Акт від 20.08.2021 р на проведення 1 послуги з трансплантації серця до Договору № 99 від 29.07.2021

2. Акт від 23.12.2021 р на проведення 1 послуги з трансплантації серця до Договору № 213 від 08.12.2021

3. Акт від 03.06.2022 р на проведення 1 послуги з трансплантації серця до Договору № 213 від 08.12.2021

      У Всеукраїнському реєстрі перкутанних коронарних втручань протягом 10 останніх років Черкаський кардіологічний центр займає перші місця в Україні по проведенню стентувань при гострому інфаркті міокарду.

      За даним Асоціації серцево-судинних хірургів України у 2021 році Черкаський обласний кардіологічний центр обійняв ІІІ-є рангове місце по кількості проведених стентувань коронарних артерій, ІІІ-є – по хірургічному лікуванню інфекційного ендокардиту, IV-е – по хірургічному лікуванню ішемічної хвороби серця та IV-е місце по хірургічному лікуванню патології аорти, V-е місце – по трансплантації серця серед 49 центрів та науково-дослідних інститутів України.

      На сьогодні КНП "Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради" є одним з найбільш фінансово успішних закладів охорони здоров’я регіону та забезпечує якісне надання медичних послуг за програмою медичних гарантій.Інформація щодо наявності ліків придбаних за кошти державного та місцевих бюджетів станом на 01.03.2023 р.

Торгівельна назва

Назва діючої речовини

Форма випуску та дозування

Джерело отримання

Наявна кількість

Термін придатності

Памідол 370 50,0

Йопамідол

Флакон

Державний бюджет

1026 фл

08.2025 р.

Ультравіс 370

Йопромід

Флакон

Державний бюджет

9 494 фл

11.2023 р.

Брилінта

Тикагрелол

Таблетки

Державний бюджет

200 уп

11.2023 р.

Актилізе

Альтеплаза

Флакон

Державний бюджет

5 фл

06.2023 р

Омніпак 50,0

Йогексол

Флакони

Державний бюджет

474 фл

09.2023

Добутел 5,0

Добутамін

Флакони

Державний бюджет

1717 фл

07.2024 р.

Арикстра

Фондапаринус

Шприци

Державний бюджет

60 шпр

02.2024р

Беталок

Метопролол

Ампули

Державний бюджет

880 амп

10.2025р

Но-лаг

Силденафіл

Таблетки

Державний бюджет

720 таб

08.2024 р

Н-ЕПІ

Норадреналін

Таблетки

Державний бюджет

635 амп

07.2024 р

Верапаміл

Верапаміл

Ампули

Місцевий бюджет

7 уп

10.2024 р.

Мезатон

Фенілефрин гідрохлорид

Ампули

Місцевий бюджет

12 уп

11.2023 р.

Гепарин

Гепарину натрію

Флакон

Місцевий бюджет

80 уп

08.2023 р.

Адреналін

Адреналіну татрат

Ампули

Місцевий бюджет

15 уп

12.2023 р.

Атропін

Атропіну сульфат

Ампули

Місцевий бюджет

9 уп

06.2024 р.

Ізо-мік

Ізосорбіду динітрат

Ампули

Місцевий бюджет

100 уп

10.2023 р.

Магнію сульфат

Магнію сульфат

Ампули

Місцевий бюджет

35 уп

12.2024 р.

Фуросемід

Фуросемід

Ампули

Місцевий бюджет

130 уп

12.2023 р.

Дофамін 4%

Дофаміну гідрохлорид

Ампули

Місцевий бюджет

38 уп

10.2024 р.

Диклофенак

Диклофенак

Ампули

Місцевий бюджет

7 уп

12.2023 р.

Дигоксин

Дигоксин

Ампули

Місцевий бюджет

9 уп

06.2024 р.

Беталок

Метопролол

Ампули

Місцевий бюджет

15 уп

04.2024 р.

Хлоргексидин 100,0

Хлоргексидин диглюконат

Флакони

Місцевий бюджет

18 уп

10.2023 р.

Дексаметазон

Дексаметазону натрію фосфат

Ампули

Місцевий бюджет

40 уп

09.2024 р.

Галоперидол

Галоперидол

Ампули

Місцевий бюджет

14 уп

07.2024 р.

Анальгін

Метамізол натрію

Таблетки

Місцевий бюджет

5 уп

09.2024 р.

Ізо – мік

Ізосорбіду динітрат

Таблетки

Місцевий бюджет

1 уп

07.2023 р.

Парацетамол

Парацетамол

Таблетки

Місцевий бюджет

110 уп

12.2024 р.

Таміфлю

Озельтамівір

Таблетки

Місцевий бюджет

26 уп

10.2025 р.

Спіронолактон

Спіронолактон

Таблетки

Місцевий бюджет

120 уп

12.2024 р.

Бісопролол 5 мг

Бісопролол

Таблетка

Місцевий бюджет

15 уп

06.2023 р.

Еналаприл

Еналаприл

Таблетка

Місцевий бюджет

150 уп

11.2024 р.

Аміодарон

Аміодарон

Таблетка

Місцевий бюджет

150 уп

10.2024 р.

Медоциприн

Ципрофлоксацин

Таблетка

Місцевий бюджет

16 уп

03.2024 р.

Варфарин

Варфарин натрію клатрат

Таблетка

Місцевий бюджет

40 уп

12.2023 р.

Плавікс 300

Клопідогрель

Таблетка

Місцевий бюджет

5 уп

09.2023 р.

Ранітидин

Ранітидин

Таблетка

Місцевий бюджет

110 уп

10.2024 р.

Кларитроміцин

Кларитроміцин

Таблетка

Місцевий бюджет

28 уп

07.2023 р.

Лоратадин

Лоратадин

Таблетка

Місцевий бюджет

8 уп

03.2024 р.

Гідрохлортіазид

Гідрохлортіазид

Таблетка

Місцевий бюджет

10 уп

12.2023 р.

Ацекор кардіо 100 мг

Ацетилсаліцилова кислота

Таблетки

Місцевий бюджет

30 уп

10.2024 р.

Фуросемід

Фуросемід

Таблетки

Місцевий бюджет

30 уп

10.2023 р.

Клофелін

Клонідин

Таблетки

Місцевий бюджет

2 уп

10.2023 р.

Левофлоцин

Левофлоксацин

Флакон

Місцевий бюджет

150 фл

12.2023 р.

Лоперамід

Лоперамід

Таблетки

Місцевий бюджет

6 уп

02.2024 р.

Еуфілін

Теофілін

Ампули

Місцевий бюджет

12 уп

11.2023 р.

Дротаверин

Дротаверин

Ампули

Місцевий бюджет

10 уп

10.2023 р.

Анальгін

Метамізол натрію

Ампули

Місцевий бюджет

50 уп

08.2024 р.

Глюкоза 40%

Глюкоза

Ампули

Місцевий бюджет

10 уп

08.2024 р.

Преднізолон

Преднізолон

Ампули

Місцевий бюджет

4 уп

10.2023 р.

Аміназин 2,5%

Аміназин

Ампули

Місцевий бюджет

6 уп

08.2023 р.

Гідрокортизону ацетат 2,5%

Гідрокортизон

Ампули

Місцевий бюджет

5 уп

11.2023 р.

Лідокаїн 2%

Лідокаїн

Ампули

Місцевий бюджет

150 уп

12.2023 р.

Омепразол – вокате

Омепразол

Флакон

Місцевий бюджет

20 фл

05.2023 р.

Цефотаксим

Цефотаксим

Флакон

Місцевий бюджет

70 фл

07.2023 р.

Омепразол

Омепразол

Капсули

Місцевий бюджет

110 уп

09.2024 р.

Гекотон

Гідроксиетилкрохмаль

Флакон

Місцевий бюджет

10 фл

11.2023 р.

Маніт 150 мг/мл 200,0

Маніт

Флакон

Місцевий бюджет

13 фл

04.2024 р.

Глюкоза 5% - 200,0

Глюкоза

Флакон

Місцевий бюджет

340 фл

11.2023 р.

Глюкоза 5% - 400,0

Глюкоза

Флакон

Місцевий бюджет

450 фл

11.2023 р.

Інфулган 100,0

Парацетамол

Флакон

Місцевий бюджет

40 фл

10.2023 р.

Глюкоза 10% - 400,0

Глюкоза

Флакон

Місцевий бюджет

24 фл

09.2023 р.

Натрію хлорид 200,0

Натрію хлорид

Флакон

Місцевий бюджет

900 фл

04.2024 р.

Натрію гідрокарбонат 200,0

Натрію гідрокарбонат

Флакон

Місцевий бюджет

8 фл

07.2023 р.

Вентолін

Сальбутамол

Флакон

Місцевий бюджет

4 уп

06.2024 р.

Септил 70%

Септил

Флакон

Місцевий бюджет

560 фл

10.2024 р.

Кальція глюконат

Кальція глюконат

Ампули

Місцевий бюджет

1 уп

04.2023 р.

Аміодарон

Аміодарон

Таблетка

Місцевий бюджет

140 уп

01.2024 р.

Анаприлін

Пропранолол

Таблетка

Місцевий бюджет

1 уп

05.2024 р.

Інформація щодо наявності медичних виробів придбаних за кошти державного та місцевих бюджетів станом на 01.03.2023 р.

Найменування

Джерело отримання

Наявна кількість

Термін придатності

Клапан серця (чорнобильський фонд)

Державний бюджет

1 шт

07.2024 р.

Жорстке сідлове кільце

Місцевий бюджет

1 шт

12.2023 р.

Стент – система для хворих з гострим Q – інфарктом міокарда в перші 24 години захворювання

Державний бюджет

800 шт

02.2024 р.

Коронарний балонний катетер для хворих з гострим Q – інфарктом міокарда в перші 24 години захворювання

Державний бюджет

1200 шт

08.2024 р.

Провідниковий катетер Лаунчер

Державний бюджет

885 шт

10.2023

Внутрішньоаортальний балонний катетер для контрапульсації

Державний бюджет

14 шт

02.2024р.

Протез-коректор для клапана трикуспідального

Державний бюджет

100 шт

02.2025 р.

Комплект для КВГ для хворих з інфарктом міокарда

Державний бюджет

628 шт

02.2024 р.

Інтродюсер кардіологічний

Державний бюджет

116 шт

09.2024 р.

Клапан серцевий

Державний бюджет

206  шт

04.2026 р.

Оклюдер для закриття м/п перегородки

Державний бюджет

10 шт

07.2024 р.

Оклюдер для закриття артеріального протоку

Державний бюджет

1 шт

10.2023 р.

Система кардіостимуляції однокамерна

Державний бюджет

153 шт

01.2024 р.

Кардіовертер – дефібрилятор

Державний бюджет

33 шт

10.2023 р.

Система кардіостимуляції двокамерна

Державний бюджет

300 шт

03.2024 р.

Ресинхронізаційний ШВР

Державний бюджет

13 шт

04.2024 р.

Кільце для анулопластики мітрального клапана

Державний бюджет

113 шт

10.2027 р.

Опорне кільце для трикуспідальної анулопластики жорстке з розривом каркаса Rigid

Державний бюджет

83 шт

12.2024 р.

Протез-коректор мітрального клапана “Планкор-А”

Державний бюджет

63 шт

12.2024 р.

Опорне кільце для трикуспідальної анулопластики

Місцевий бюджет

1 шт

05.2025 р.

Клапан серцевий механічний

Місцевий бюджет

12 шт

05.2024 р.

Атравматичний шовний матеріал (з двошаровим силіконовим покриттям)

Державний бюджет

580 шт

01.2027 р.

Аспіраційний катетер

Державний бюджет

7 шт

04.2023 р.

Патч з бичачого перикарду 11Х9 см

Державний бюджет

7 шт

09.2024 р.

Протез судини тканий прямий

Державний бюджет

61 шт

09.2025 р.

Спіральна система для усунення відкритої а/п

Державний бюджет

5 шт

06.2024 р.

Кліпси лігуючі титанові

Державний бюджет

660 шт

11.2025 р.

Коронарний провідник ПроВіа

Державний бюджет

50 шт

07.2025 р.

Оксигенатор для дорослих

Державний бюджет

239 шт

01.2026 р.

Катетер Сван-Ганса

Державний бюджет

14 шт

11.2023 р.

Інформація щодо наявності медичних виробів придбаних за кошти державного та місцевих бюджетів станом на 01.03.2023 р.

Найменування

Джерело отримання

Наявна кількість

Термін придатності

Термометр

Місцевий бюджет

40 шт

12.2024 р.

Електрод для ЕКГ

Місцевий бюджет

20 шт

07.2023 р.

Клейонка медична

Місцевий бюджет

50 м

08.2024 р.

Азопірамова проба

Місцевий бюджет

4 шт

08.2024 р.

Гігрометр

Місцевий бюджет

12 шт

09.2025 р.

Тонометр

Місцевий бюджет

8 шт

10.2024 р.

Медтест

Місцевий бюджет

6 шт

08.2024 р.

Система ПК

Місцевий бюджет

100 шт

10.2023 р.

Трубка для п/к

Місцевий бюджет

40,5 кг

11.2023 р.

Канюля в/в зелена

Місцевий бюджет

750 шт

09.2025 р.

Пластир фіксуючий

Місцевий бюджет

30 шт

02.2025 р.

Одноразова система з регулятором потоку

Місцевий бюджет

10 шт

10.2023 р.

Шприц одноразовий 50,0

Місцевий бюджет

100 шт

04.2024 р.

Шприц одноразовий 20,0

Місцевий бюджет

900 шт

12.2025 р.

Шприц одноразовий 5,0

Місцевий бюджет

3 500 шт

11.2025 р.

Шприц одноразовий 2,0

Місцевий бюджет

800 шт

02.2025 р.

Канюля в/в рожева

Місцевий бюджет

100 шт

05.2024 р.

Комплект для катетеризації 2-х ходовий

Місцевий бюджет

10 шт

04.2024 р.

Комплект для катетеризації 3-х ходовий

Місцевий бюджет

20 шт

04.2025 р.

Лезо до скальпеля №23

Місцевий бюджет

100 шт

11.2025 р.

Маска медична на резинках

Місцевий бюджет

6 000 шт

06.2025 р.

Трубка ендотрахіальна

Місцевий бюджет

10 шт

03.2024 р.

Катетер аспіраційний

Місцевий бюджет

10 шт

04.2023 р.

Зонд

Місцевий бюджет

50  шт

10.2023 р.

Рукавиці стерильні

Місцевий бюджет

1200 пар

08.2024 р.

Рукавички нітрилові

Місцевий бюджет

5 800 пар

11.2023 р.

Рукавиці нестерильні латексні

Місцевий бюджет

1000 пар

09.2024 р.

Вата нестерильна 100,0

Місцевий бюджет

1400 шт

11.2025 р.

Марля 5*0,9 м

Місцевий бюджет

1050 уп

11.2023 р.

Бинт нестерильний 7*14

Місцевий бюджет

350 шт

12.2024 р.

Бинт стерильний

Місцевий бюджет

620 шт

10.2024 р.

Тарифи на платні послуги

      Тарифи на платні лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини, комунальним некомерційним підприємством „Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради“

http://kardiocenter.ck.ua/news/article/tarifi-na-platni-poslugi